„Превод и културен трансфер“

програма на научната конференция

Литературен клуб - над 20 години! | новини | публикуване

 

Програма

 

на научната конференция „Превод и културен трансфер“

 

в чест на 70-годишнината на
доц. Анна Лилова

 

(21.10.2005 - 22.10.2005 г.)

 

 

  21.10.2005 г.

   

  9.00 - 9.45 Откриване не конференцията

  Първо заседание: 10.00-11.50
  Председател: Людмила Иванова

   

  10.00-10.20 Борис Парашкевов (СУ)
  Бележки върху собствените имена в българския превод на Песен за нибелунгите
  10.20-10.40 Йоана Сиракова (СУ)
  Посоки на влияние в преводознанието: от съвременност към античност
  10.40-11.00 Доротeя Табакова (СУ)
  "Антигона" на Пенчо Славейков и "Едип цар" на Гео Милев: преводът като просвещенски прочит
  11.00-11.20 Хилмар Валтер (ВТУ)
  Gedanken zur Bedeutung der Paralinguistik bzw. Kinesik fur die Dolmetschbeschreibung (am Beispiel des Deutschen und Bulgarischen)
  11.20 -11.50 Дискусия

   

  11.50 -13.30 Обедна почивка

   

   

  Второ заседание 13.30-18.00
  Председател: Борис Парашкевов

   

  13.30-13.50 Ана Димова (ШУ)
  Виц и табу в контекста на преводимостта
  13.50-14.10 Людмила Иванова (ВТУ)
  Празниците във фокуса на междукултурния трансфер
  14.10-14.30 Искра Ликоманова (СУ)
  Принципи на превод на девиантен текст (върху "Майстора и Маргарита" в превод на полски, български и сръбски език)
  14.30-14.50 Антоанета Димитрова (ШУ)
  Творбите на Херман Хесе в различните култури
  14.50-15.20 Дискусия

   

  15.20-15.50 Кафе-пауза

   

   

  Председател: Ана Димова

   

  15.50-16.10 Вера Ганчева (СУ)
  Скандинавските литератури в България - проблеми на превода
  16.10-16.30 Надежда Михайлова (СУ)
  Превод и рецепция на датската литература в България

   

  16.30-16.50 Габи Тиман (ВТУ)
  Немски визии за българската литература
  16.50-17.10 Христо Станчев (СУ)
  Семантични и наративни измерения на културния трансфер в превода на Йовковия разказ Индже на немски език

   

  17.10-17.40 Дискусия

   

  18.00 Коктейл в Клуб-ресторант «Яйцето»

   

   

  22.10.2005 г.

   

  Трето заседание: 9.00-13.00
  Председател: Ренета Килева

   

  9.00-9.20 Багрелия Борисова (ВТУ)
  Интеркултурна комуникация и конвенционални езикови норми (за работата над българско-нидерландски разговорници)
  9.20-9.40 Станислава Друмева (СУ)
  Място и роля на превода в чуждоезиковото обучение
  9.40-10.00 Десислава Йорданова (УБл)
  Относно превода на конструкции, съдържащи определителен, неопределетилен и нулев член при превод от гръцки на български език и свързаното с тях възприемане на дейстителността в двете езикови общности (българската и гръцката)
  10.00-10.20 Теодора Кирякова (УБл)
  Besonderheiten bei der Ubersetzung von deutscher TV-Werbung auf Bulgarisch
  10.20-10.50 Дискусия

   

  10.50 - 11.10 Кафе-пауза

   

   

  Председател: Багрелия Борисова

   

  11.10-11.30 Владислав Миланов (СУ)
  Езикови универсалии: (не)преводимост в политическия дискурс
  11.30-11.50 Милена Роне (СУ)
  Някои прагматични аспекти на превода
  11.50-12.10 Веселина Георгиева (СУ)
  Аспекти на образността и видове еквивалентност при шведски и български фразеологизми, съдържащи зооними
  12.10-12.30 Павел Стоянов (СУ)
  Някои предпоставени и задпоставени определения в номиналната фраза на шведски и български и възможностите за постигане на еквивалентност при техния превод
  12.30-13.00 Дискусия

   

  13.00-14.00 Обедна почивка

   

   

  Четвърто заседание: 14.00-18.00
  Председател: Станислава Друмева

   

  14.00-14.20 Гергана Апостолова (УБл)
  Еквивалентност на превода и ситуационен контекст
  14.20-14.40 Теодора Цанкова (СУ)
  За някои особености при превода на заглавия
  14.40-15.00 Мария Атанасова (УБл)
  Буквализмът в превода
  15.00-15.20 Станислава Костадинова (УБл)
  Свръхупотребата на чуждици в българския език. Маргинални текстове
  15.20-15.50 Дискусия

   

  15.50-16.10 Кафе-пауза

   

   

  Председател: Гергана Апостолова

   

  16.10-16.30 Виолина Андреева (СУ)
  Ubersetzung juristischer Texte: Transfer zwischen Sprach- und Rechtssystemen
  16.30-16-50 Ренета Килева (СУ)
  Договорът за приемане на Конституция за Европа - текстови особености и проблеми на превода
  16.50-17.10 Людмила Илиева (СУ)
  Към историята на съдебния превод
  17.10-17.30 Ели Бояджиева (УБл)
  Терминологични заемки в специализирания превод на общоикономически текстове
  17.30-18.00 Дискусия

   

   

   

   

   

©1998-2019 г. Реферирано електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]