Новини

Новини за научни конференции и семинари

Литературен клуб | новини | публикуване

 

Направление по Теория на литературата към Института за литература при БАН,

 

Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“,

 

Културен център към СУ „Св. Климент Охридски“

 

 

 

Национална научна конференция

 

 

Изплъзващият се предмет на литературознанието.
Невидимата школа:
Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов

 

 

Нова конферентна зала, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“
28, 29, 30 ноември 2012 г., 10.00 – 18.00 часа

 

 

 

 

Сряда, 28 ноември

 

 

   10:00-12:00, Сутрешно заседание
   Встъпителни думи

    

   Водещ: Миглена Николчина

    

  • Миряна Янакиева (БАН): Три лица на литературоведското безпокойство
  • Амелия Личева (СУ): Фигурата на учителя
  • Магдалена Костова-Панайотова (ЮЗУ): Изплъзващите се предмети и литературоведът в сянка
  • Николай Гочев (СУ): Книги за българския народ (1897-1991)
  •  

   11:30-12:00 – Дискусия

    

    

   12:00-13:30 – Обедна почивка

    

    

   13.30-15:30, Следобедно заседание – част І
   Водещ: Амелия Личева

    

  • Миглена Николчина (СУ): Трансмодалност и трансподобие: невидимите принципи на невидимата школа
  • Дaрин Tенев (СУ): Авторът тук: между скритото несъгласие и невидимата промяна
  • Еньо Стоянов (СУ): Статутът на идеята - литературоведска и трансмодална
  • Божана Филипова (СУ): Стивън Дедалус млад между автотекстуалността и мълчаливия диалог с романтизма
  •  

   15:00-15:30 – Дискусия
   15:30-16:00 – Кафе-пауза

    

    

   16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ
   Водещ: Дарин Тенев

    

  • Боян Манчев (СУ):
  • Мария Калинова (СУ): Невидимата матрица: двойната сцена на сътворението
  • Камелия Спасова (СУ): Двете сцени: сцена в сцената
  • Галина Гергиева (БАН): Ефектът на „останението“: творчеството и машините
  •  

   17:30-18:00 – Дискусия

 

 

Четвъртък, 29 ноември

    

    

   10:00-12:00, Сутрешно заседание
   Водещ: Миряна Янакиева

    

  • Михаил Неделчев (НБУ): Школите – видими и невидими, реални и въобразени. Ескиз към литературоведски мемоари
  • Дечка Чавдарова (ШУ): (Не)проблематичната свързаност на Гоголевия текст през българския прочит (Никола Георгиев и Радосвет Коларов)
  • Александър Панов (БАН): Смяната на методологията означава ли и смяна на обекта?
  • Елка Димитрова (БАН): Предисторията като апория и етос
  •  

   11:30-12:00 – Дискусия

    

    

   12:00-13:30 – Обедна почивка

    

    

   13.30-15:30, Следобедно заседание – част І
   Водещ: Андрей Ташев

    

  • Цветанка Хубенова (СУ): Видимата школа на личността
  • Калина Захова (БАН): Невидимата школа: импакт фактор и литературоведски реактор
  • Петя Тодорова (БАН): Поетиката и интертекстуалността като методи
  • Катерина Кокинова (СУ): Авторефлексия чрез „автополемика“ - свобода и подчиненост на интерпретатора
  •  

   15:00-15:30 – Дискусия
   15:30-16:00 – Кафе-пауза

    

    

   16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ
   Водещ: Чавдар Парушев

    

  • Ирен Александрова (СУ): Пресичане на херменевтичния кръг
  • Гергана Златкова (СУ): Опити за нови прочити на стихотворението „Хаджи Димитър“ на Христо Ботев
  • Миглена Ходжева (БАН): Литературата – кодът за имплицитното (себе)познание
  • Виктория Кирилова (СУ): Изплъзващият се предмет на литературознанието
  •  

   17:30-18:00 – Дискусия

 

 

Петък, 30 ноември

    

    

   10:00-12:00, Сутрешно заседание
   Водещ: Камелия Спасова

    

  • Рая Кунчева (БАН): В. Бенямин за художествената творба в аспекта на неговата критика на Р. Гундолф
  • Петя Абрашева (БАН): Мълчанието в литературата - форми, употреби и функционалност
  • Тодор Христов (СУ): Икономическото измерение на литературоведските школи
  • Александър Кьосев (СУ): За четенето: лично и теоретично
  •  

   11:30-12:00 – Дискусия
   12:00-13:30 – Обедна почивка

    

    

   13.30-16:30, Следобедно заседание
   Водещ: Галина Гергиева

    

  • Сирма Данова (СУ): Автопародия и контекстуализация при Пенчо Славейков
  • Йордан Ефтимов (НБУ): В художествения свят на романа „Хоро“ и антропологическия обрат в края на 80-те
  • Васил Василев (БАН): Проблемът за матрицата: съзерцание-явяване-откровение при Тракъл и Рилке
  • Иван Русков (ПУ): Звукът на Тихата победа. Мълчаливите промени в последното Дебеляново стихотворение
  • Катерина Костадинова (НХА): Цитиращият човек в съвременното визуално изкуство (Наблюдения върху текстовите присъствия в два културни продукта на български визуални артисти)
  • Ренета Божанкова (СУ): Жанр и „виртуален контекст“
  • Димитър Камбуров (СУ):
  •  

   16:00-16:30 – Дискусия

    

   16:30 – Заключителни думи

    

    

    

    

 

    

©1998-2022 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]