Новини

Новини за научни конференции и семинари

Литературен клуб | новини | азбучник

 

СЪВРЕМЕННАТА ЛОГИКА И НЕЙНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

 

  Заседанията се провеждат в залата на ИФИ

   

  ВТОРНИК, 12.12.2006

   

  Сутрешно заседание - водещ: н. с.д-р Доротея Ангелова
  10.00 - 10.10 Приветствие към участниците - ст. н. с. I ст. дфн М. Табаков
  10.10 - 10.40 ст. н. с. I ст. дфн Мартин Табаков, "Некласическа логика и неопозитивизъм"
  10.40 - 11.10 проф. Димитър Вакарелов "Приложна логика"

   

  11.10-11.20 кафе пауза

   

  11.20 - 11.50 Росен Люцканов, "Динамични теории за логическото следване: критика и перспективи"
  11.50 - 12.20 Станимир Илиев, "Логика без законите за противоречието и изключеното трето"
  12.20 - 13.00 - обобщаваща дискусия

   

  13.00 - 14.00 - обедна почивка

   

  следобедно заседание - докторант Росен Люцканов
  14.00 - 14.30 проф. д.п.н. Иван Ганчев, "Една анкета и мисли, които пораждат резултатите от нея"
  14.30 - 15.00 д-р Ю. Нинова, "Логиката в еволюцията на знанията по методика на обучението по математика"
  15.00 - 15.30 Боряна Ангелова, "Логиката на културата в информационната епоха"

   

  15.30-15.40 кафе пауза

   

  15.40 - 16.10 доц. Александър Гънгов, "Логичност и абсурд в рамките на пропагандата"
  16.10 - 16.40 доц. д-р Вихрен Бузов, "Логиката на решенията и прагматическите логики"
  16.40 - 17.30 - обобщаваща дискусия

   

   

  СРЯДА, 13.12.2006

   

  Сутрешно заседание - водещ Кристиян Енчев
  09.30-10.00 Филип Филипов, "Някои изчислителни модели в системи за управление на спасителни операции"
  10.00 - 10.30 ст.н.с. II ст. Николай Обрешков, "Приложение на деонтични системи"
  10.30 - 11.00 ст. н. с.II ст. Васил Пенчев, "Тълкуване на функцията и физическата величина като изчислителен процес - квантов алгоритъм"

   

  11.00 - 11.10. кафе пауза

   

  11.10 - 11.40 Любомир Владимиров, "Философия и логика на езика"
  11.40 - 12.10 ст.н.с .II ст. Веселин Петров, "Предизвикателството на "супата" на познанието (по материали на Джон Сова)"
  12.10 - 13.00 - обобщаваща дискусия

   

  13.00 - 14.00 - обедна почивка

   

  следобедно заседание - водещ ст. н. с. II ст. д-р Николай Обрешков
  14.00 - 14.30 н.с. д-р Доротея Ангелова, "Логическо следване и логически плурализъм"
  14.30 - 15.00 н.с. д-р Енгелсина Тасева, "Логиката - изследване или предписване на детерминизъм
  15.00 - 15.30 н.с. д-р Кристиян Енчев, "Интензионално-логически размишления в границите на една възможна трансцендентална метафизика"

   

  15.30-15.40 кафе пауза

   

  15.40 - 16.10 Иван Пунчев "Диалектическа логика"
  16.10 - 16.40 н.с.д-р Донка Славова, "Интервалният подход в контекста на некласическата рационалност"
  16.40 - 17.30 - кръгла маса и обобщаваща дискусия

   

 

 

 

©1998-2022 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]