Новини

Новини за научни конференции и семинари

Литературен клуб | новини | азбучник

 

Сто години от рождението на Еманюел Левинас (1906-2006)

 

МЕТАФИЗИКАТА НА ЛЕВИНАС: ПРАВОТО НА ДРУГИЯ

 

in english

 

Международна конференция, организирана от катедра "Философия" към Философския факултет
на Софийския университет "Св. Кл. Охридски"

 

 

  27 и 28 октомври, 2006 г.

   

  27. октомври, 2-ра зала в Ректората

   

  9:30 Официално откриване

   

  10:00 - 10:30
  Проф. Джефри Андрю Бараш, Университет на Пикарди, Франция.
  Еманюел Левинас и Ернст Касирер: скрито сходство
  10:30 - 11:00
  Проф. Иванка Райнова, Виенски университет, Австрия и Българска академия на науките, Институт по философия, София, България
  Фигурите на Другия: Еманюел Левинас и Пол Рикьор
  11:00 - 11:30
  Доц. Мария Димитрова, Катедра "Философия", Философски факултет, Софийски университет, България
  Интерсубективност и интертемпоралност
  11:30 - 12:00
  Проф. Владимир Градев, Катедра "Културология", Философски факултет, Софийски Университет, България
  Мълчанието на лицето
  12 :00 - 13: 00 Дискусия

   

  13:00 - 14:00 Обедно прекъсване

   

  14:00 - 14:30
  Проф. Андрей Рождественски, МГУ, София, България
  Левинас и чужденката
  14:30 - 15:00
  Проф. Граам Харман, Американски университет в Кайро, Египет
  Хляб, тютюн и коприна: Левинас относно индивидуалната субстанция
  15:00 - 15:30
  Доц. Райчо Пожарлиев, Катедра "Философия", Философски факултет, Софийски университет, България.
  Феноменология на храните.

   

  15:30 - 16:30 Дискусия
  16:30 - 17:00 Кафе пауза

   

  17:00 - 17:30
  Проф. Роберт Манин. Философия и религиозни изследвания, Университета на Куинси , Куинси, Илинойс, САЩ
  Директно към политиката според възгледите на Левинас.
  17:30 - 18:00
  Доц. Силвия Минева, Катедра по логика, етика и естетика,
  Софийски Университет, София, България
  Идентичността, другостта и техният постмодерен етически дискурс
  18:00 - 18:30
  Д-р Надежда Недялкова, Френска гимназия, София; Катедра по културология при Философския факултет на Софийския Университет, България
  Еврейската апокалиптика и принципът на другостта според Левинас

   

  18:30 - 18:45 Дискусия

   

  Кръгла маса

   

  19:00 - 19:15
  Сюзане Метзелар, Катедра по философия, Университет на Амстердам Врие, Холандия
  Пренебрегнатата страна на логоса: преоценка на Декарт
  19:15 - 19:30
  Акос Красой, научен сътрудник, Католически университет на Льовен, Белгия и докторант на ЕLTE, Будапеща, Унгария
  Левинас, образът и изкуството
  19:30 - 19:45
  Ивелина Иванова, докторант, Българска академия на науките,
  Институт по философия, София, България
  Тодор Христов, докторант, Софийски университет, България
  Оголеният живот на Другостта
  19:45 - 20:00
  Олег Муходинов, Уралски държавен университет, Екатерининбург, Русия
  Етика или онтология?

   

  20:00 Дискусия

   

   

   

  28. Октомври, 1-ва зала в Ректората

   

  10:00 - 10:30
  Проф. Дениз Егеа-Кюен, Педагогически колеж, Университета на Луизиана, САЩ
  Левинас: Идеята за възможността
  10:30 - 11:00
  Проф. Любомир Христов, Пловдивски университет и Българска академия на науките, България
  Лицето като референциален топос

   

  11:30 - 12:30 Дискусия

   

  12:30 - 14:00 Обедно прекъсване

   

  14:00 - 14:30
  Д-р Василики Закири, Постдокторска програма към Университета на Патрас, Гърция
  Преследваният Друг: схващането на Левинас за Киркегор
  14:30 - 15:00
  Проф. Красимир Делчев, Катедра "Философия", Философски факултет, Софийски Университет, България
  Въпроси към Левинас
  15:00 - 15:30
  Доц. Ангелос Муцакитис, Университета на Крит и Елинския Свободен Университет, Гърция
  Отвъд областта на смъртта: от тук-и-сегашното до безкрайността

   

  15:30 - 16:30 Дискусия

   

  16:30 - 17:00 Кафе пауза

   

   

  Кръгла маса

   

  17:00 - 17:15

   

  Гл. ас. Ивайло Лазаров, Варненски свободен университет, докторант в Катедра "Философия", СУ "Св. Кл. Охридски", България
  Приемлива ли е хиперболата за екстериорността от гледна точка на феноменологията?
  17:15 - 17:30
  Д-р Сара Алан, Институт по философия, Католически университет на Льовен, Белгия
  Битието или другояче в сравнение с битието: Хайдегер, Левинас и Бога на метафизиката
  17: 30 - 17:45
  Уил Бъкингам, Университет на Стафордшир, Великобритания
  Другояче в сравнение с Левинас: преминаването от трансцендентността към преходното
  17:45 - 18:00
  Д-р. Ернст Уолф, Философски факултет, Университет на Претория, Южна Африка
  Търсене на справедливост или права на Другия?

   

  18:00 - 19:00 Дискусия

   

  19:15 - 19:45 Заключителна лекция
  Проф. Люк Анкерт. Ръководител на секция "Еврейска философия" при Католическия университет на Льовен, Белгия
  Проблемът за "нищото" /Розенцвайг/ и "присъствието" /Левинас/ като условие за етическата свобода

   

  20:00 Вечеря за участниците в чест на 100-годишнината от рождението на Еманюел Левинас

 

Организационен комитет:
Доц. д-р Мария Димитрова
Доц. д-р Пламен Макариев

 

Факултет по философия
Софийски университет
Цар освободител 15
София 1504
Bulgaria
Тел./Fax: 00 359 2 8777 108
Тел.: 00 359 2 9308 414
E-mail: mgungov@abv.bg
GSM: 359 899 55 8778

 

Осигурен е превод на български език.

©1998-2022 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]