Новини

Репортажи от научни конференции

Литературен клуб - над 20 години! | новини | азбучник

 

Втората научна конференция „Формиране на готовност за оцеляване на ученици в
социална среда чрез специализирана подготовка по Кунг Фу”

 

 

      На 29 март 2014 г. в НСА „Васил Левски“ се проведе научна конференция на тема „ФОРМИРАНЕ НА ГОТОВНОСТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В СОЦИАЛНА СРЕДА ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА ПО КУНГ ФУ“.

 

      Това е втората конференция, проведена в НСА и посветена на Кунг Фу и значението му за подрастващите, и представлява сериозна заявка на организаторите този вид научно–спортни дейности да станат традиционни.

 

      Тази година събитието беше уважено с присъствие и с участие на Ректора на НСА „Васил Левски“ доц. д-р Пенчо Гешев.

 

      Събитието беше открито от председателя на Българската федерация по Кунг Фу Таймур Джафари, който връчи специална награда-плакет на Ректора на НСА доц. д-р Пенчо Гешев в знак на дълбока благодарност и уважение за огромните му усилия и благотворната му спортно-научна дейност.

 

      Ректорът благодари и изнесе доклад с тема: „Научни основи на оцеляването в екстремални условия“. В този доклад акцентът беше върху съвременните теории и практики за действие в бедствени ситуации.

 

      След изложението на Ректора последва доклада на доц. д-р Боряна Ангелова-Игова на тема „Философия на ежедневното оцеляване“. Разгледаха се две философии на Лао Дзъ и Чуан Дзъ – като вниманието беше съсредоточено върху Кунг Фу философията и пътят към щастието в съвременните мегаполиси чрез нея.

 

      Доц. д-р Дориян Александров изнесе следващия доклад. Той проследи историята на Кунг Фу.

 

      Д-р Албена Димитрова-Денкова ни запозна с проблемите на насилието и агресията в училище и как Кунг Фу помага за неутрализирането им.

 

      Изключително интересен беше докладът на д-р Таня Нечева от НВА и на полк. Георги Рачев, които ни запознаха с влиянието на емоциите и мисленето върху подготовката по Кунг Фу. Бяха представени конкретни методики и стратегии за използване на емоционалните състояния с цел по-добро представяне на практикуващите Кунг Фу.

 

      Васил Димитров ни запозна с психическата готовност на учениците за оцеляване в екстремални условия. Той представи задълбочени изследвания, проведени в софийски училища.

 

      Тодор Маринов и Александър Омайников ни запознаха с физическа готовност на учениците за оцеляване в екстремални условия - отново изследване проведено в софийски училища.

 

      Тодор Маринов и Теймур Джафари представиха доклада „Техническа готовност на учениците за оцеляване в екстремални условия“.

 

      Авторският колектив от Тодор Маринов, Любомир Рангелов и Стойко Гашуров, представиха доста интересно анкетно изследване, показващо тактическа готовност на учениците за оцеляване в екстремални условия.

 

      Димитър Д. Кайков-син представи оригинален подход за изследване на готовността за оцеляване на учениците и даде математически модели на готовността за оцеляване на учениците в екстремални условия.

 

      Накрая думата по традиция взеха майките на децата, практикуващи Кунг Фу и буквално ни просълзиха от умиление. Разказите им бяха толкова живи и от света на истинския живот, който до скоро теоретизирахме, че дори видяхме сълзи в очите на достолепни майстори на Кунг Фу като Любомир Рангелов и Таймур Джафари.

 

      Добра работа, момчета!

 

 

 

©1998-2019 г. Реферирано електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]