Книга и общество

програма на кръглата маса

Литературен клуб | новини | публикуване

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ФАКУЛТЕТЪТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА И
ИЗДАТЕЛСТВО „СИЕЛА“

 

КРЪГЛА МАСА

 

тема

 

КНИГА И ОБЩЕСТВО

 

(26.04.2005 г.)

 

 

 

  Откриване - проф. дфн Боряна Христова

   

   

  Изказвания:

   

  проф. дфн Ани Гергова (Софийски университет) - „Проблемът за книжовното наследство и неговото бъдеще“

   

   

  доц. Георги Лозанов (Софийски университет) - „Четенето и новите медии“

   

   

  н.с. Татяна Дерменджиева (Народна библиотека) - „Българската книга в статистика“

   

   

  н.с. Антоанета Тотоманова (Народна библиотека) - „Проблемите на задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения“

   

   

  доц. д-р Алберт Бенбасат (Софийски университет) - „Дилетантско отношение на издателите към бизнеса“

   

   

  доц. д-р Милена Цветкова (Софийски университет) - „Тревожни разпади в системата на книгата“

   

   

  д-р Ангел Манчев (Софийски университет) - „Проблеми при учебниците за средно образование“

   

   

  Игор Чипев (Национален център за книгата) - „Държавата и книгата“

   

   

  Георги Дамянов (Дирекция за авторско право) - „Книгата и авторското право“

   

   

  Светлозар Желев (Издателство „СИЕЛА“) - „Проблеми в книгоиздаването“

   

   

  Доротея Монова (Софийски университет) - „Спекулации и комерсиализация в историческата книжнина“

   

   

   

   

   

   

©1998-2022 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]