Трети изкуствоведски четения

програма

Литературен клуб - над 20 години! | новини | публикуване

 

ТРЕТИ ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ

 

Евро-Български културен център
София, бул. „Александър Стамболийски“ No. 17

 

(13-15.05.2005 г.)

 

 

  13. 05. 2005, петък

   

  Водещ: Анелия Янева

   

  9:30-10:00 - Откриване. Приветствие на директора на Института за изкуствознание - БАН

   

  10:00 - 11:00 Естетика и обща теория на изкуството

   

  10:00-10:15 - Неделчо Милев, ИИ, БАН - „Парадоксите на Аристотел“
  10:15-10:30 - Йордан Детев - „Смяна на парадигмите и социално-психологически проблеми на творците“
  10:30-10:45 - Даниела Червенкова, НАТФИЗ - „Постмодернизмът като припокриване на реалности“
  10:45-11:00 - Клер Леви, ИИ, БАН - „Конвенция и креативност. Музикалната пародия от близо“
  11:00-11:15 - Валери Пърликов, НАТФИЗ - „Произволна идентификация в дискурса на театралния език“

   

  11:15-11:30 - Почивка

   

  11:30 - 12:45 Модерност и рецепция

   

  Водещ: Йоана Спасова-Дикова

   

  11:30-11:45 - Виолета Дечева, ИИ, БАН - „Ръката на режисьора: „Мъртвешки танц“ на Гео Милев като опит за модернистичен режисьорски изказ“
  11:45-12:00 - Камелия Николова, ИИ, БАН - „Рецепцията на модерната британска драма у нас през 20-те и 30-те години на ХХ век“
  12:00-12:15 - Божидара Божинова, НАТФИЗ - „Българският Хамлет - модерност и рецепции“
  12:15-12:30 - Анелия Янева, ИИ, БАН - „За трансформациите на „Жизел“ или чия любов се оказва измамена“
  12:30-12:45 - Румяна Константинова, ИИ, БАН - „Кристо - един различен поглед към изкуството на пакетажа“

   

  12:45-13:15 - Дискусия

   

  13:15-14:00 - Обедна почивка

  14:00 - 15:00 Архитектура и изобразително изкуство

   

  Водещ: Румяна Константинова

   

  14:00-14:15 - Константин Марков, Лесотехнически Университет - „Видове взаимодействия на цветова и линейна перспектива и влиянието им върху възприемането на изобразителното изкуство“
  14:15-14:30 - Елена Иванова - „За тоталитарната архитектура в България (50-те години). Политическа и културна идентичност“
  14:30-14:45 - Николай Бошев, ИИ, БАН - „Факти от премълчаваната история на "Паметникът на съветската армия“ в София“
  14.45-15:00 - Даниела Чулова-Маркова - „20 нови стенописни творби на художника Димитър Киров. Живописният монументалист - постоянството като форма на адаптация“

   

  15.00-15:15 - Почивка

   

  15:15 - 16:15 Медии и нови технологии в екранните изкуства

   

  Водещ: Ингеборг Братоева

   

  15:15-15:30 - Михаил Мелтев, НБУ - „Телевизионната индустрия - европейският модел“
  15:30-15:45 - Златина Фенерджиева, ИИ, БАН - „Драматургията на новите медии“
  15:45-16:00 - Радостина Нейкова, НАТФИЗ - „Анимация и мултимедия“
  16:00-16:15 - Калина Вутова, НАТФИЗ - „Снежанка и Фиона или още веднъж за реализма в анимацията“

   

  16:15 - 17:00 - Дискусия

   

   

   

  14.05. 2005

   

  9:30 - 11:00 Документация на художествените произведения

   

  Водещ: Венцислав Димов

   

  9:30-9:45 - Александър Янакиев, ИИ, БАН - „Кино: художествени факти, компютърни технологии и съвременни системи за документация“
  9:45-10:00 - Eлисавета Вълчинова - Чендова, ИИ, БАН - „За модела на един бъдещ електронен речник на българското композиторско творчество“
  10:00-10:15 - Нора Бонева, НИМ - „Документалната фотография като музеалия и икона в експозиционния дискурс“
  10:15-10:30 - Ваня Матеева, Деляна Делчева - ИФ, БАН - „Фолклорните визуални материали“
  10:30-10:45 - Лозанка Пейчева, ИФ, БАН - „Трансформации на две фолклорни песни“
  10:45-11:00 - Горица Найденова, ИИ, БАН - „Непрестижните“ занимания в научната работа. По повод на един компактдиск“

   

  11:00-11:15 - Почивка

   

  11:15-12:15 - Ориентализъм и азиатско изкуство

   

  Водещ: Клер Леви

   

  11:15-11:30 - Иванка Влаева, ИИ, БАН - „Понятието класическа музика в контекста на някои азиатски култури“
  11:30-11:45 - Венцислав Димов, ИИ, БАН - „Върху някои ориентализми в българската записана музика“
  11:45-12:00 - Евелина Вацева, СУ - „Сценични аспекти на ритуала в китайската култура“
  12:00-12:15 - Андроника Мартонова - „Азиатското кино - теории и типологизация“

   

  12:15-12:45 - Дискусия

   

  12:45-13:30 - Обедна почивка

   

   

  13:30 - 14:45 Съвременно кино

   

  Водещ: Александър Янакиев

   

  13:30-13:45 - Ингеборг Братоева, ИИ, БАН - „Образи и идентичности в новото балканско кино“
  13:45-14:00 - Геновева Димитрова, ИИ, БАН - „Депресия и толерантност в периферията - road movie по руски“
  14:00-14:15 - Екатерина Лимончева, НАТФИЗ - „Приказната еклектика в съвременното кино“
  14:15-14:30 - Боряна Матеева, НАТФИЗ - „Новото аржентинско кино“ и "новото българско кино“ - прилики и разлики“
  14:30-14:45 - Петя Александрова, ИИ, БАН - „За превода на филмовите заглавия“

   

  14:45-15:15 Дискусия

   

  15:15-15:30 Почивка

   

  15:30 - Сценични изкуства и пърформанс

   

  Водещ: Виолета Дечева

   

  15:30-15:45 - Елена Владова, ИИ, БАН - „Текстът за куклен театър“
  15:45-16:00 - Йоана Спасова - Дикова, ИИ, БАН - „Сам юнак на коня или бумът на моноспектакъла у нас“
  16:00-16:15 - Аглика Стефанова, ИИ, БАН „Анатопизъм, или политическият постдраматургичен театър на Рене Полеш“
  16:15-16:30 - Желка Табакова, докторант ИИ, БАН - „Хореографски похвати в мюзикълни решения“

   

  16:30-17:00 - Дискусия

   

   

   

  15.05.2005. неделя

   

  10:00 - 11:00 История на музиката, етнология и етномузикология

   

  Водещ: Лозанка Пейчева

   

  10:00-10:15 - Елена Тончева, ИИ, БАН - „Musica Sacra - Musica Viva“
  10:15-10:30 - Мария Галанова, ЕИ, БАН - „Символика на багрите в българската традиционна народна култура“
  10:30-10:45 - Веселка Тончева - ИФ, БАН - „Някои аспекти от телевизионното битие на българския музикален фолклор“
  10:45-11:00 - Асен Атанасов, ИИ, БАН - „Музикалната дейност на един възрожденски книжовник“

   

  11:00-11:15 Почивка

   

  11:15 - 12:45 Ново българско изкуство

   

  Водещ: Елена Тончева

   

  11:15-11:30 - Елена Попова - ИИ, БАН - „От римския ларариум до възрожденския домашен иконостас“ /предварителни бележки/.
  11:30-11:45 - Емануел Мутафов - ИИ, БАН - „Св. Александър, подаграта и персоналните инвокации за здраве“.
  11:45-12:00 - Виолета Василчина- ИИ, БАН"Начало на технохудожественото образование в България в края на ХІХ век“
  12:00 - 12:15 - Румяна Дончева - ИИ, БАН - „Чешката плетачка на дантели Емилия Паличкова - връзка с българското специализирано образование, професионална дейност, приноси“.
  12:15- 12:30 - Мария Митева - ИИ, БАН - „Стефан Баджов - познатият и непознатият“
  12:30 - 12:45 - Мария Василева - СГХГ - „Жул Паскин - малко известни факти“.

   

  12:45 - 13:15 - Обща дискусия и закриване

   

   

   

   

   

©1998-2019 г. Реферирано електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]