Новини

Новини за научни конференции и семинари

Литературен клуб | новини | публикуване

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

Факултет по славянски филологии

 

 

Международна научна конференция

 

 

Филологическият проект – кризи и перспективи

 

   Факултетът по славянски филологии на Софийския университет има удоволствието да Ви покани на неговата традиционна международна научна конференция на тема „Филологическият проект – кризи и перспективи“. Конференцията ще се проведе на 24 и 25 април 2015 г. в Ректората.

    

   Регистрация на участниците:

    

  • 24 април, петък, 9 - 10 часа, Зала 1
  • 24 април, петък, 12 - 13 часа, Зала 1
  • 25 април, събота, 9 - 10 часа, Зала 1

 

ПРОГРАМА

 

 

 

 

Петък, 24 април 2015 г.

 

 

   Зала 1

    

   10:00-10:30,
   Откриване

    

   10:30-12:00,
   Пленарна сесия
   Водещ: Николай Чернокожев

    

  • Валери Стефанов: Сезони на филологията
  • Ренета Божанкова: Макроанализът като филологическа алтернатива
  • Йовка Тишева: За устната реч в контекста на филологическата перспектива
  • Огнян Ковачев: Петър Увалиев - медиаторът и неговите медии
  •  

   13:00 – 14:45, Зала 2
   Секция „Литературознание“
   Водеща: Ренета Божанкова

    

  • Милена Кирова: Канонът като филологически проект. Можем ли да говорим днес за женски литературен канон?
  • Виолета Герджикова: Филология преди филологията – номенклатура и иконография
  • Майа Фратева: Филологията и филологиите. Паралелни светове
  • Амелия Личева: Филология и световна литература
  • Костантин Адирков: Постоянно(то) (променящото се) поле на филологията
  •  

   14:15 – 14:45 Дискусия

    

   14:45 – 15:00 Кафе-пауза

    

   15:00 – 16:15, Зала 2
   Секция „Литературознание“
   Водеща: Амелия Личева

    

  • Ирен Александрова: За неразумното начало
  • Камелия Спасова: Мимесис и памет. Платоновата миметична теория у Ж. П. Вернан
  • Албена Вачева: Канон и филология
  • Николай Папучиев: Филологическият проект: антропологични предизвикателства
  •  

   16:00 – 16:15 Дискусия

    

   16:15 – 16:45 Кафе - пауза

    

   16:45 – 18:00, Зала 2
   Секция „Литературознание“
   Водещ: Николай Папучиев

    

  • Мария Пилева: От Коледна песен до Светлое Воскресение. За колебанията на езика при първия български превод на Дикенс
  • Диана Атанасова: Има ли нещо извън текстологията? Наблюдения върху един случай от старобългарската книжнина
  • Радостина Сотирова: Християнската молитва и нейната интерпретация в българската поезия
  •  

   17:30 – 18:00 Дискусия

    

   13:00 – 14:45, 160 аудитория
   Секция „Литературознание“
   Водещ: Огнян Ковачев

    

  • Цвета Хубенова: Словото през Кафкианските интуиции – оптимистична трагедия
  • Дарин Тенев: Езици на котката
  • Биляна Борисова: Чавдар Мутафов: „стил“, „nature morte“ и „пейзаж“ като авангардистични възможности в изкуството
  • Надежда Стоянова: Делнично изкуство. Визии за художествената творба в критически текстове от 30-те години на ХХ век
  • Владимир Игнатов: „Душата на художника“: между възторга и покрусата
  •  

   14:15 – 14:45 Дискусия

    

   14:45 – 15:00 Кафе-пауза

    

   15:00 – 16:15, 160 аудитория
   Секция „Литературознание“
   Водеща: Биляна Борисова

    

  • Десислава Узунова: Процесът раздвояване като идентификационна криза на субекта. Един прочит на разказа „Какво може да се случи нощем“ от Светослав Минков
  • Александър Христов: Градът в служба на идеологиите или какво говорят камъните в белетристиката на Димитър Хаджилиев
  • Боряна Владимирова: Сецесион и криза. Рецепцията на българския символизъм след 1923 г.
  • Мария Русева: Фигурата на писателя в разказите на Димитър Шишманов
  •  

   16:00 – 16:15 Дискусия

    

   16:15 – 16:45 Кафе - Пауза

    

   16:45 – 18:00, 160 аудитория
   Секция, „Литературознание“
   Водеща: Мария Калинова

    

  • Славея Димитрова: Филология, идеология и мистификация в литературата на Чешкото възраждане
  • Людмила Хр. Малинова: Българска поезия, създадена от жени, в края на 19 век
  • Надежда Александрова: Филологическият проект на Иван Богоров при превода на романа „Еничерите“ на Алфонс Роайе в на български език
  • Яница Радева: Измеренията на затвора и мемоарната литература след Освобождението
  •  

   17:45 – 18:00 Дискусия

    

   13:00 – 15:00, 150 аудитория
   Секция „Езикознание“
   Водеща: Маргарита Младенова

    

  • Красимира Алексова: Употреби на дубитатива в съвременния български език
  • Ласка Ласкова: Към характеристиката на дискурсните маркери в българския език
  • Петя Осенова: Понятието „опора“ в лингвистиката: проблеми и алтернативи
  • Йовка Тишева и Марина Джонова: Граматични средства за маркиране на информационната структура
  • Bistra Andreeva, Jacques Koreman, William Barry: Prosodic Realization of Information Structure in Bulgarian: Local and Global Acoustic Correlates

    

   14:15 – 14:30 Дискусия

    

   14:30 – 15:00 Кафе-пауза

    

   15:00 – 16:30, 150 аудитория
   Секция „Езикознание“
   Водеща: Марина Джонова

    

  • Маргарита Младенова: Щрих към историята на глагола „бьрати“ в славянските езици
  • Андрей Бояджиев: Григорий Цамблак. Слово за преподобните отци в Сирна събота
  • Мая Радичева: Основни тенденции в развоя на безпредложната падежна семантика в среднобългарски
  • Ваня Зидарова: Българската лексикална система и речевата практика в началото на ХХI век
  • Красимира Петрова: Преводни съответствия на междуметия според руско-български паралелни корпуси
  •  

   16:00 – 16:15 Дискусия

    

   19:00 Коктейл, Централно фоайе (пред Аулата)

 

 

 

Събота, 25 април 2015 г.

 

 

    

   10:00 – 11:30, Зала 1
   Секция „Литературознание“
   Водеща: Ани Бурова

    

  • Юлияна Стоянова: „Адриана“: езиците на нейното (само)описване
  • Добромир Григоров: „Очите вкусват небе / Езикът кафе / Горчиви и двете“. Поезията на Иржи Коларж между осезанието и видимото
  • Райна Камберова: Стереотипи за украинците в България и стереотипи за българите в Украйна
  • Гергана Златкова: За филологията, фантастиката и образованието накратко
  • Радостина Петрова: История на полската литература на Чеслав Милош и предизвикателствата на обучението по полска литература в чужбина
  •  

   11:15 – 11:30 Дискусия

    

   11:30 – 11:45 Кафе-пауза

    

   11:45 – 13:00, Зала 1
   Секция „Литературознание“
   Водеща: Юлияна Стоянова

    

  • Ани Бурова: Образът на литературоведа в съвременната проза
  • Мария Калинова: Бъдещето на диалога. Отрицание и трансформации
  • Анна Алексиева: Чий е Ботев?
  • Николай Чернокожев: Филологията между смеха и печалната действителност
  •  

   10:00 – 11:30, Нова конферентна зала
   Секция „Литературознание“
   Водеща: Камелия Спасова

    

  • Миглена Николчина: Епос и видео игра: кризата като метаморфоза
  • Наталия Христова: Лингвистичен капитализъм и режими на истина в съвременната дигитална среда
  • Елена Крейчова: Преподавателят по филологически дисциплини – специалист по ПР и мениджмънт?
  • Екатерина Солнцева-Накова, Владимир Манчев: Относно проблемите, свързани с мениджмънта на филологическите проекти
  •  

   11:00 – 11:30 Дискусия

    

   11:30 – 11: 45 Кафе-пауза

    

   11:45 – 13:00, Нова конферентна зала
   Секция „Литературознание“
   Водеща: Ирен Александрова

    

  • Яна Мороз: Езици на прехода и граници на религиозната идентичност в устните разкази на циганите евангелисти
  • Мария Маринова: Селската сватба през 50-те години в Софийско
  • Ольга Харлан: Семиотика натюрморта в художественном тексте
  • Marco Kluh: „Hasta Slavista!“ За негодността на филологическия подход към съвременната проза на Виктор Пелевин
  • Камен Михайлов: Логофилът. Нормативността на езиковата описателност по Г. Гачев
  •  

   12:45 – 13:00 Дискусия

    

   10:00 – 11.15, 160 аудитория
   Сесия „Петър Увалиев - медиаторът и неговите медии“
   Водещ: Огнян Ковачев

    

  • Стоян Атанасов: Беседите на Петър Увалиев по радио „France Culture“
  • Светлозар Василев: Търнър през очите на Увалиев: две психоаналитични интерпретации
  • Петър Михайлов: Устойчивостта на един (не)каноничен жанр в българската литература или междутекстова съпоставка на похвални слова от X, XV, XIX и XX век
  • Огнян Ковачев: Проектът „Граматика на зрителното“ на Петър Увалиев
  •  

   11:00 – 11:30 Дискусия

    

   10:00 – 11:15, Зала 2
   Секция „Езикознание“
   Водеща: Йовка Тишева

    

  • Валентин Гешев: Българският като един от съгласувателните индоевропейски езици в Европа
  • Алла Сердюк Михайловна: Восприятие движения во фразеологических полях славянских языков в свете антропоцентризма (на материале украинского, русского и болгарского языков)
  • Велислава Стойкова, Мария Шимкова, Даниела Майхракова, Катерина Гайдошова: Проектът „Компютърни лексикографски подходи, използвани за словашки и български речници и справочни издания“ - идеи и задачи
  • Таня Августинова: Формални аспекти на взаимната разбираемост между славянските езици
  •  

   11:00 – 11:15 Дискусия

    

   11:15 – 11:30 Кафе-пауза

    

   11:30 – 12:30, Зала 2
   Секция „Езикознание“
   Водещ: Валентин Гешев

    

  • Андреана Ефтимова: Невербална комуникация или паралингвистика – интересува ли се лингвистиката от тях?
  • Анна Вусик: Языковая личность политика
  • Рени Манова: Семантичен обем на понятието приложна лингвистика в някои англоезични, руски и български изследователски парадигми. Комуникативен и социокултурен подход при изучаване на български език от чужденци
  •  

   12:15 – 12:30 Дискусия

    

   13:30 Закриване, Зала 1

    

 

 

    

©1998-2021 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]