Новини

Новини за научни конференции и семинари

Литературен клуб | новини | азбучник

 

Национална научна конференция

 

 

ФЕНОМЕНЪТ АМЕРИКА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА –
ОТ РОМАНА ДО ГРОТЕСКАТА И ПО-НАТАТЪК

 

 

по повод 110 години от рождението на
Борис Шивачев и Светослав Минков

 

 

30 ноември, 4 декември 2012

 

 

 

ПЪРВИ ДЕН
30 ноември 2012
София, Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (ІІ ет.)

 

 

   10:00, Откриване

    

  • Михаил Неделчев. – Как четем Америка.
  •  

   І. Около Борис Шивачев

   (10.45 – 13.00)

    

  • Елка Трайкова. – Предизвикателствата на романа „Изобретателят“.
  • Катя Зографова. – Ракурси на „другата Америка“: Борис Шивачев, Матвей Вълев, Светослав Минков.
  • Соня Николова. – Америка като метафора.
  • Пенка Ватова. – Южна Америка – от фотокартичката до документалната лента („Писма от Южна Америка“ на Борис Шивачев).
  • Константин Хаджиев. – Борис Шивачев и южноамериканската тема в българската литература.
  • Камелия Александрова. – На юг от Екватора. Образът на Америка в „Писма от Южна Америка“ на Борис Шивачев.
  • Богомил Попов. – Пътеписната проза на Борис Шивачев и Светослав Минков за Южна Америка в полезрението на литературната критика в сп. „Златорог“.

  • Дискусия

    

    

   ІІ. Около Светослав Минков
   (14.00 – 16.00)

    

  • Пламен Антов. – Светослав Минков и неговите Америки.
  • Сава Сивриев. – За концепта на словото милосърдие във “Филантропична история” на Светослав Минков.
  • Любомир Делев. – Религия и наука в контекста на Светослав-Минковите разкази
  • Румяна Пенчева. – Светослав Минков в три интервюта.
  • Нонка Богомилова. – Две лели от Америка, или променящата се оптика на социалното време (по Светослав Минков и Лиляна Стефанова).
  • Йордан Ефтимов. – Музите са чути, опа! Върху „Една есен в Америка“ от Лиляна Стефанова от 1964 г.

  • Дискусия

    

    

   ІІІ. ХХІ век
   (16.00 – 17.00)

    

  • Ангел Игов. – Американски далекоглед: образи на България в произведенията на Владислав Тодоров и Мирослав Пенков.
  • Мая Горчева.„Бритни от Карелия“: новите образи на Америка в прозата на Алек Попов.

  • Дискусия

    

    

    

   ВТОРИ ДЕН
   4 декември 2012
   София, Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (ІІ ет.)

    

   ІV. Из Южна Америка
   (10.00 – 12.00)

    

    

  • Румен Стоянов. – България и Латинска Америка: един литературен досег.
  • Андрей Ташев. – Матвей Вълев за Бразилия. Прагматистки прочит.
  • Радка Пенчева. – Докосвания на трима български автори до Америка: Матвей Вълев, Георги-Асен Дзивгов и Емилиян Станев.
  • Мая Славова. – Еволюцията на революцията. Наблюдения върху южноамериканските творби на Иван Аржентински.
  • Пламен Антов. – Южноамерикански приключения. Любен В. Христофоров.
  • Георги Николов. – Тодор Ценков – размисли във времето.
  • Гергана Начева. – Южноамерикански емигрантски митологии в драмата на Иван Радоев «Светът е малък».

  • Дискусия

    

    

   V. Из Северна Америка
   (13.00 – 15.00)

    

  • Стилиян Стоянов. – Миналото през погледа на бъдещето. Романът на Едуард Белами „Looking backward“ и адаптацията на Илия Йовчев „Настоящето, разгледано от потомството, и надничане в напредъка на бъдещето“.
  • Николай Аретов. – Един български образ на Америка, видяна в цариградския Роберт колеж. (Според коресдпонденцията на Асен Христофоров).
  • Иван Христов. – „Запознайте се с България” през американски очи. Делото на Рувим Маркъм.
  • Йордан Ефтимов. – Защо „И за Америка като за Америка“ (1991) не е като „За Япония като за Япония“ (1984).
  • Людмила Малинова. – Един забравен писател - за Америка (Йордан Сливополски-Пилигрим).

  • Дискусия

    

   Времетраене на докладите – 15 минути

    

 

    

©1998-2022 г. Реферирано електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]