Новини

Информация за премиери на книги, конкурси, конференции, семинари, културни събития.

Литературен клуб - 20 години! | азбучен каталог | резултати от конкурси

 

   

  Покани и други литературни новини:

   

   

   

   

   

  Ангел Игов – първи разказвач на месеца в Столична библиотека

   

   

      С новата година Столична библиотека започва нова поредица – „Разказвач на месеца”, която, по подобие на набралата вече популярност „Поет на месеца”, цели да насочи вниманието на читателите към значими съвременни български писатели, но в случая автори на прозаични творби. На 31 януари 2018 г. (сряда) от 18:30 ч. в Литературния клуб на библиотеката Ангел Игов ще разговаря с доц. Йордан Ефтимов и ще чете от своите разкази и романи, последният от които – „Фини прахови частици” – бе издаден съвсем наскоро, но вече получи признанието на читатели и критици. Входът е свободен, а книгите на Ангел Игов ще бъдат изложени във витрина на втория етаж в Направление „Обслужване на читатели” през целия месец януари.

   

   

   

  Плакат на срещата!

   

   

   

      Ангел Игов (1981) е автор на три романа: „Фини прахови частици” (2017), „Кротките” (2015) и „Кратка повест за срама” (2011), издаден и на английски език, както и на два сборника с разкази: „Срещи на пътя” (2002) и „К.” (2006). „Кротките” е номиниран за седем национални награди за проза в България и печели една от тях – „Христо Г. Данов”.

   

      Игов преподава английска литература и превод в СУ „Св. Климент Охридски”. Води литературна колонка във в. „Култура”; бил е литературен рецензент на сп. „Мениджър”, телевизионното предаване „5 по Рихтер” и електронното издание „Sofia Live”. Член на журито за конкурсите „Вик” (2007), „Иван Николов” (2009), „Елиас Канети” (2013) и „Славейкова награда” (2016). Превел е на български език романи от Пол Остър, Мартин Еймис, Иън Макюън, Анджела Картър, Джон Банвил и др. Превежда също така поезия: „Лирически балади“ на Уилям Уърдзуърт и Самюъл Тейлър Колридж, „Легенда за Сигурд и Гудрун” на Дж. Р. Р. Толкин и „Котките” на Т. С. Елиът. Голямата награда „Кръстан Дянков” за превод от английски му е присъдена през 2016 след петата му номинация в конкурса.

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

   

  Пета среща на семинара „Литература и психоанализа. Съблазняването”: „Лапланш. Към теорията за съблазняването”

   

   

      Участници: Мимоза Димитрова (АБПП), Мария Калинова (СУ), Иван Дулов (АБПП), Дарин Тенев (СУ)

   

      Модератор: Валентин Йорданов (АБПП)

   

      25.01.2018 (четвъртък), 18 часа

   

      „Библиотека „Филологии” - Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски” - 6-ти етаж

   

      „Семинар „Литература и психоанализа: Съблазняването”

   

   

      На участниците се препоръчва да се запознаят със следните текстове на френския психоаналитик Жан Лапланш:

   

      На английски език:

   

      1. "The Return to Freud’s Special Theory of Seduction" - "Essays on Otherness", Routledge Publishing House, 1999
      2. "The General Theory of Primal Seduction" - "Essays on Otherness", Routledge Publishing House, 1999
      3. "Seduction, Persecution, Revelation" - "Essays on Otherness", Routledge Publishing House, 1999

   

   

      На френски език:

   

      4. Jean Laplanche, Nouveaux fondements pour la psychanalyse. La sèduction originaire, Paris, PUF, 1987, (ISBN 2 13 040279 8); 2e èd. avec un Index gènèral des "Problèmatiques", 1990, (ISBN 2 13 046044 5); rèèd.: PUF / Quadrige, 2008.
      5. Jean Laplanche, Problematiques V: Le baquet-transcendance du transfert, Paris, PUF, 1987, (ISBN 2 13 040026 4) (Quadrige, 1998).
      6. Jean Laplanche, La rèvolution copernicienne inachevee, (Travaux 1967-1992), Paris, Aubier 1992, (ISBN 2-7007-2166-7). Reedition: Le primat de l'autre en psychanalyse, Paris, Flammarion, 1997, (ISBN 2-08-081390-0); reed. sous le titre La revolution copernicienne inachevee: PUF / Quadrige, 2008.
      7. Jean Laplanche, Problèmatiques VI: L'après-coup, Paris, PUF, 2006, (ISBN 213055519 5).
      8. Jean Laplanche, Sexual. La sexualite elargie au sens freudien. 2000-2006, Paris, PUF, 2007, (ISBN 978-2-13-055376 2).
      9. Jean Laplanche, «Sèduction gènèralisèe (theorie de la -)» dans Dictionnaire international de la psychanalyse (sous la direction d'Alain de Mijolla),Paris, Calmann-Lèvy, 2002, Hachette-Litteratures, 2005.

   

   

      Вход: Свободен!

   

   

   

  Плакат на семинара!

   

   

   

      Семинарът разглежда въпроса за съблазняването в кръстосната точка между художественото произведение, психоанализата и дискурсите за литературата. Става дума за централното място, придавано на съблазанта в съответните полета, за изследването на езиковия и фантазмения характер, който тя носи в себе си, както и за настояването за връзката на съблазняването - вече като процес - с възможността ни да интерпретираме изобщо.
      Въпросът за съблазняването е наличен в психоанализата още от нейното начало. Размишленията на Фройд върху съблазняването започват с опитите за изясняване на етиологията на хистерията в края на XIX век. В ранната теория за съблазняването има различни аспекти, които засягат времевите, топическите и икономическите измерения на проблема, както и въпроса за развитието на сексуалността. Тези аспекти биват подемани отново от Фройд в светлината на неговата преоценка на клиничният му опит. През цялото време при Фройд е налична една тенденция към разширяване на идеята за съблазняването, което поставя проблема в сърцевината на конституирането на субективността като такава.
      Хоризонтът на значението на съблазняването, неговата връзка със сексуалността и несъзнаваното не се изчерпва само с ранната теория на Фройд. Този въпрос е подеман отново в трудовете на множество автори от Лакан през Лапланш до Бодриар, за да се очертае едно колкото строго, толкова и евристично поле, предоставящо конкретен инструментариум да мислим културата, но и провокиращо новаторски прочити, неочаквани връзки, повдигане на своевременни и несвоевременни въпроси. В тази връзка се надяваме художествената литература да има значителна роля в осветляването на нови проблемни кръгове, от една страна, чрез изваждането на изключителния случай в съпоставката на теорията с конкретни примери, от друга страна, да послужи за отваряне на изследователския интерес към други наративни изкуства.
      Но художествената литература същевременно разкрива и други перспективи към проблема за съблазняването. Защото съблазняването е било толкова често тематизирано в литературни произведения – от античните романи през ренесансовите драми и метафизичната поезия на седемнадесети век, през романтическите творби, натуралистичните произведения, до постмодeрните художествени експерименти, – че възниква въпросът дали това е просто една от многото теми, или става дума за същностен аспект на самото понятие за художествената литература. И какво ако съблазняването преди да бъде тема, е вече modus operandi на художествените творби, начин, по който се насочват към определена аудитория и заедно с това формират и трансформират начина, по който се възприема едно произведение? Възможно е, също така, художествената литература да ни казва нещо за природата на самото съблазняване, за необходимия фикционален аспект на модуса му на съществуване и начина му на функциониране.

   

      Всичко това довежда до редица въпроси, като например:
      • Как оперира съблазняването?
      • Какво цели то и до какви ефекти довежда?
      • Процесът или крайният резултат е във фокуса?
      • Има ли връзка между травма и съблазняване? Кое е травматичното в съблазняването и каква е връзката със сексуалността?
      • Какво е отношението между съблазняването и преноса? Какво представлява “любовта” в преносните отношения?
      • Кой всъщност е субектът на съблазняването и как се вписва то в несъзнаваното?
      • Каква е ролята на езика, фантазията и теорията?
      • Има ли значение на какъв език и в каква култура се говори за съблазняването?
      • Има ли литература без съблазън? Но също: има ли съблазняване, което по някакъв начин вече да не е фикционализирана?
      • Как психоанализата и дискурсите за литературата пресемантизират думата за съблазняване в употребите на обикновения език?

   

   

   

   

      Семинарът е отворен за непредвидени от предварителния план виждания и подходи към темата. Дискусиите след първоначалните представяния на лекторите са отворени.

   

      Формат на семинара: първи формат – квартет (четирима дискутиращи и един модератор; говори се върху избран предварително текст); втори формат – продължава модела на семинара „Литература и психоанализа: Едип“ от миналата академична година (двама представящи и един модератор; представящите четат собствени текстове).

   

      Периодичност на семинара: семинарът ще се провежда веднъж месечно.

   

      Място на провеждане: читалнята на библиотека „Филологии“, СУ „Св. Климент Охридски“.

   

      Организационен екип: Иван Дулов, Мария Калинова, Мимоза Димитрова, Дарин Тенев, Елица Цигорийна, Камелия Спасова, Еньо Стоянов.

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

  „Възхвала на колебанието” в театрална работилница „Сфумато”

   

   

      „ВЪЗХВАЛА НА КОЛЕБАНИЕТО”

   

   

      Текстове: Георги Господинов
      Режисьор: Маргарита Младенова

   

      Участват: Таня Йоргова, Деница Даринова, Дeсислава Касабова, Ивайло Гандев, Димитър Костадинов, Добромир Цветков и Михаил Илийков.

   

      „Възхвала на колебанието” е представление за участта на българина от времето на прехода. За живия човек, който вече 25 години се съпротивлява на превръщането му в „електорална единица”; пази в паметта си трепетите, мечтите, мислите и вълненията на своето лично битие, които очертават човешкото му пространство, достойнството му на „свят в света”.
      Вдъхновени от ранната поезия и късната проза на Георги Господинов, заредени от вечните „парчета” на „Бийтълс”, шестима млади актьори в творчески сговор и доверие към зрителя водят своята артистична битка срещу о-без-човечаването на живота.
      Време е за такава истина от сцената!”

   

      Маргарита Младенова

   

   

   

      15 януари 2018 г., 19:00 ч. - Театрална работилница „Сфумато”

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  Дванадесет поети в дванадесетия месец

   

   

      Голямо предколедно четене на авторите, участвали досега в поредицата „Поет на месеца“ на Столична библиотека, ще се състои на 20 декември (сряда) от 18 часа в Литературния клуб на библиотеката (пл. "Славейков" № 4). Свои творби ще четат Аксиния Михайлова, Роман Кисьов, Александър Шурбанов, Пламен Дойнов, Владимир Левчев, Кристин Димитрова, Бойко Ламбовски, Мирела Иванова, Марин Бодаков, Георги Константинов, Александър Секулов. Ще бъдат прочетени също и стихове на Георги Господинов, който в момента не е в България. Заповядайте!

   

   

  Плакат на четенето!

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  Четвърта среща на семинара „Литература и психоанализа: Съблазняването”: „Лакло. Опасни връзки”

   

   

      Модератор: Мария Калинова;

      Участват: Огнян Ковачев, Божана Филипова, Ирина Калбанова, Камелия Спасова

   

      14.12.2017, 18 часа

   

      „Библиотека „Филологии - Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски”

   

      „Семинар „Литература и психоанализа: Съблазняването”

   

   

   

  Плакат на семинара!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  „Turn Around“ - нов видеоклип на Par Avion Band

   

   

      Това е второто видео, което групата пуска от новия си миниалбум Better Days. Музиката на парчето е дело на Емануил А. Видински и Петър Чухов, текстът е на Емануил А. Видински. Записът, смесването и мастерирането са направени в Zero Project Studio от Владимир Бочев, а гост-вокалист отново е Миглена Ценова-Нушева. В клипа е използван видеоматериал на Кирил Добрев, монтажът е на Димитрина Ангелова.

   

      https://www.youtube.com/watch?v=yULM0jucLr0

   

   

   

   

   

      Par Avion Band е създадена през 2013 г. от писателите и музиканти Емануил А. Видински (вокал, китара) и Петър Чухов (китара). Четворката допълват Емил Ангелов (бас) и Гриша Маникатов (ударни). Те правят основно свои парчета като комбинират стиловете рок, блус и алтернативен рок с елементи от реге, самба и български фолклор. Досега са свирили на международния фестивал Goatmilk в Бела речка, на Първия софийски поетически фестивал през 2013 г., имат клубни участия в София и страната, често могат да бъдат чути и на различни литературни събития, където се съчетават музика и поезия.
      Всички парчета от новия миниалбум Better Days, както и предишните студийни записи на Par Avion Band, могат да бъдат слушани безплатно тук: https://open.spotify.com/artist/2hzuVJFrodaeZZgdjTSgxG
      Актуална информация за бандата и събитията около нея:

   

      https://www.facebook.com/paravionband/

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

  Трета среща на семинара „Литература и психоанализа: Съблазняването”: „Фройд. Човекът вълк”

   

   

      Антоанета Колева, Иван Дулов
      Нина Николова, Милкана Лазарова
      Модератор: Мимоза Димитрова

   

      30.11.2017 г., 18 часа

   

      „Библиотека „Филологии” - Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски”

   

      „Семинар „Литература и психоанализа: Съблазняването”

   

   

      На участниците в семинара се препоръчва да се запознаят с текста на Зигмунд Фройд - „Човекът Вълк. Из историята на една инфантилна невроза”.

   

   

  Плакат на семинара!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

   

   

  Втора среща на семинара „Литература и психоанализа: Съблазняването”: „Фройд. Поетът и фантазирането”

   

   

      Модератор: Дарин Тенев

   

      Квартет: Мимоза Димитрова, Еньо Стоянов,
      Розалина Дочева, Мария Калинова

   

      26.10.2017 г., 18 часа

   

      „Библиотека „Филологии” - Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски”

   

      „Семинар „Литература и психоанализа: Съблазняването”

   

   

   

  Плакат на семинара!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

  Представяне на антология на съвременния български разказ на арабски език

   

   

      На 11 октомври (сряда) от 18:30 ч. в Литературния клуб на Столична библиотека (пл. „Славейков“ 4) ще бъде представена внушителна антология на съвременния български разказ, съставена и преведена на арабски от палестинеца Хайри Хамдан и издадена от йорданското издателство „Албeйруни“. В представянето ще участват д-р Цветомира Пашова, доцент по арабско езикознание в Катедра по арабистика и семитология и заместник-декан на Факултет по класически и нови филологии в СУ "Св. Климент Охридски", поетът и журналист Марин Бодаков, както и много от авторите, които са в сборника.

   

      Първото представяне на антологията беше на 11 септември в Аман. Тя е с обем повече от 500 страници и включва 46 автори – Алек Попов, Александър Секулов, Александър Шпатов, Ангел Игов, Ваня Константинова, Васил Георгиев, Виктор Пасков, Владислав Христов, Георги Господинов, Георги Милев, Деян Енев, Димо Райков, Елена Алексиева, Емануил А. Видински, Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова, Иван Димитров, Иво Георгиев, Иглика Дионисиева, Йорданка Белева, Йото Пацов, Костадин Костадинов, Красимир Дамянов, Кристин Димитрова, Людмил Станев, Мария Митева, Миглена Николчина, Милен Русков, Надежда Искрова, Нели Лишковска, Николай Фенерски, Николай Хайтов, Олга Шурбанова, Оля Стоянова, Павлина Павлова, Палми Ранчев, Пенка Бангова, Петър Чухов, Силвия Томова, Силвия Чолева, Стефан Бонев, Теодора Димова, Тони Телалов, Христина Панджаридис, Христо Карастоянов, Яна Букова.

   

   

   

  Плакат на срещата!

   

   

   

      Преводачът Хайри Хамдан е роден през 1962 г. в Дер-Шараф, Западния бряг на река Йордан. През 1967 г. емигрира със семейството си в Йордания и там завършва гимназия. Живее в България от 1982 г., където се дипломира като инженер. През 1989 г. се жени и има три дъщери. Преди малко повече от година в негов превод на арабски излезе антологията на съвременната българска поезия „Вятърът разпръсна моите слова“.

   

      Ето и избрана библиография на Хайри Хамдан:

   

      Издадени книги на български език:
      • „Очите на бурята”, издателство Прозорец – 1993 г.- стихосбирка
      • „Мариамин”, издателство ПАН – 2000 г. - стихосбирка
      • „Хронична любов” и „Живи в царството на рака” – 2005 г. – стихосбирка и роман в една книга
      • „Европеец по никое време”, издателство Делфин – 2007 г. - роман
      • „Чува ли ме някой” – пиеса, спечелила наградата на европейската фондация „Емиграция“, реализирана на сцената на „Червената къща” – 2008 г.

   

      Издадени книги на арабски език:
      • Пиасата „Нека живея, нека умра”, издателство „Нун”, Египет, 2011 г.
      • Сборник с разкази „Съблазънта на средна възраст”, издателство „Азмена”, Йордания – 2014 г.
      • Романът „Неспокойни души”, издателство „Албейруни”, Йордания – 2015 г.

   

      Преводи от арабски на български език:
      • „Керванът на жаждата” от йорданската писателка Санаа Шаалан – 2014 г.
      • „Обаждане посред сън” от йорданския писател Махмуд Алримауи, издателство „Ерго” – 2015 г.

   

      Преводи от български на арабски език, издадени в Йордания:
      • Антология на съвременната българска поезия на арабски език, „Вятърът разпръсна моите слова”. Издателство „Албeйруни“ – 2015 г. Номинирана за наградата Литературен клуб Перото" – 2016 г.

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

  Премиера на дебютната стихосбирка „Завой“ от Иван С. Вълев

   

   

      Издателство „Жанет 45“ и Столична библиотека Ви канят на едно „пътуване в ясна посока“ – премиерата на дебютната стихосбирка „Завой“ на Иван С. Вълев, която ще се състои на 3-ти октомври 2017 г. (вторник) от 18:30 ч. в Литературния клуб на Столична библиотека (пл. „Славейков“ № 4) и е част от поредицата „ДЕБЮТИ В СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА“. За стихосбирката ще говорят нейният редактор Петър Чухов, Кристин Димитрова, Оля Стоянова, Иван Ланджев и Илиян Любомиров, ще има авторско четене, както и музикален сет, подготвен като soundtrack за пътуване, съставен от песните, които са звучали по време на писането на книгата.

   

      „Иван скицира кратки, парадоксални епизоди от живота с уверени движения. С минимален брой думи. С изящна проницателност. Без словесни украси. Сред натоварения градски трафик този „Завой“ е глътка чист въздух. До дъното на дробовете.“

   

      Кристин Димитрова

   

   

   

  Плакат на срещата!

   

   

   

      Иван С. Вълев е роден през 1984 г. в град Сандански. Завършва Техническия университет в София, като първите му две публикации са научни статии. Въпреки че работи в сферата на телекомунициите, музикалните и литературните му интереси довеждат до по-сериозни опити и в двете области – бас-китарист е на етно-рок формацията „Гологан“Иван Христов, Анджела Родел, Петър Чухов) и съосновател на литературната рок-група LaText с поета Петър Чухов, свирил е и в инди-рок бандата Bears And Hunters, както и в страничния проект Homeovox на китариста на група „Остава“ Георги Георгиев.

   

      Публикувал е хайку (в българо-унгарската хайку антология „Различна тишина“ и в. „Литературен вестник“) и поезия в интернет изданията „Кръстопът", „Литературен клуб“, Public Republic, Dictum, „Открита литература“, в. „България днес“ и др.). Лауреат е на различни форуми, между които са националният конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“, гр. Трявна, поетичният конкурс по случай 130 години от рождението на Сирак Скитник и 40 години от първата емисия на Радио Благоевград, както и националният конкурс за млади поети „Димитър Бояджиев”. Стихосбирката „Завой“ е дебютната му книга, включваща стихотворения, публикувани в периодични издания и награждавани на различни конкурси. Редактор Петър Чухов, корица и оформление Иво Рафаилов, издава ИК „Жанет 45“.

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

   

   

   

  Марин Бодаков – поет на месеца за септември в Столична библиотека

   

   

      Новият сезон на поредицата „Поет на месеца“ в Столична библиотека започва след двумесечна пауза с един от най-интересните съвременни български поети – Марин Бодаков. Той ще чете свои стихове на 28 септември (четвъртък) от 19 ч. в Литературния клуб на библиотеката (пл. „Славейков” № 4), а за него ще говори поетесата и преводачка Надежда Радулова. Читателите на Столична библиотека могат да се запознаят с книгите на автора, които са изложени във витрини на втория етаж в направление „Обслужване”.

   

   

   

  Плакат на срещата!

   

   

   

      Марин Бодаков (1971, Велико Търново) е редактор литература на вестник "Култура" (2000-) и главен асистент в катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване" на СУ "Св. Климент Охридски" (2006-), където преподава дисциплините публицистика и художествена критика, критика и критически практики и др. Съдружник – заедно със съпругата си Зорница Христова и Валентина Бояджиева – в "Точица", издателство за детска образователна книжнина (2010-).

   

      Автор на 7 стихосбирки:

   

      „Девство“. София: Кибеа, 1994;
      „Бисквити“. София: ЛИК, 1998;
      „Обявяване на провала“. Пловдив: Жанет 45;
      „Ангел в зоопарка“. София: Алтера, 2008;
      „Наивно изкуство“. Пловдив: Жанет 45, 2011 (Национална литературна награда "Иван Николов" за най-добра поетическа книга на годината);
      „Северна тетрадка“. София: Да, 2013;
      „Битката за теб“. София: Да, 2016 (Национална литературна награда "Памет" в годината на Константин Павлов).

   

      Между другите му публикации са "Детето зад чина" (2012), заедно със Зорница Христова, и „Преведе от…“ (2013), интервюта с български литературни преводачи.

   

      Носител на отличията "Рицар на книгата" на Асоциация "Българска книга" в категория „Печатни медии – вестници и списания“ за 2014 г. и "Христо Г. Данов" (съвместно с Милена Кирова и Ангел Игов) в категория "Представяне на българската книга" за 2015 г.

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

   

   

  Четвърти фестивал на португалското кино

   

   

      25.09.2017 - 01.10.2017 г. - Кино „Одеон“, София

   

          Всички филми са със субтитри на български език.

   

          Входът е безплатен - безплатните билети се дават на касата на киното.

   

   

      Програма:

   

      Понеделник, 25.09, 18:00 ч. - „Амалия, филмът“ (2008 г., реж. Карлош Коельо да Силва, биографична драма)

   

      Вторник, 26.09, 18:15 ч. - „Сиво и черно“ (2015 г., реж. Луиш Филипе Роша, драма)

   

      Сряда, 27.09, 18:15 ч. - „Камойнш“ (1946 г., реж. Лейтао де Барош, биографичен)

   

      Петък, 29.09, 18:30 ч. - „Джунгла“(2002 г., реж. Лионел Виейра, романтична драма); 20:30 ч. - „Зевс“ (2016 г., реж. Пауло Филипе Монтейро, биографична драма)

   

      Събота, 30.09, 15:15 ч. - „Бях в Лисабон и си спомних за теб“ (2016 г., реж. Жозе Бараона, романтична драма); 17:00 ч. - „Първото лято“ (2014 г., реж. Адриано Мендеш, романтичен)

   

      Неделя, 01.10, 17:00 ч. - „Лошо, лошо, Мария“ (2014 г., реж. Жозе Алберто Пинейро, комедия)

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

   

  Четене на стари стихосбирки в „Гарванът и гюлето”

   

   

      Обикновено покрай издаването на стихосбирките се струпват четения, събития, участия. А след това всичко е оставено на милостта на Читателя. Така на глас не се четат много хубави стихосбирки.

   

      Затова специално за вас от бар „Гарванът и гюлето” са решили да направят четене на стари стихосбирки на любими поети. Защото книгата е най-голямата новина, независимо от това кога е била издадена.

   

   

      За вас ще четат:

   

      Димитър Кенаров - "Апокрифни животни" ("Жанет 45", 2010)
      Иван Димитров - "Поет на портрет" ("София: Поетики", 2012)
      Лора Динкова - "Осиновени думи" (УИ "Свети Климент Охридски", 2014)
      Людмила Миндова - "Блус по никое време" ("Сиела", 2010)
      Мина Стоянова - "Градове сме, а после пустини" (Издателство "АРС", 2010)
      Мирослав Христов - "Череша с гравитация" (Издателство "АРС", 2010)
      Петър Чухов - "Градината на слабата реалност" ("Фонд ДГ", 1995)
      Роберт Леви - "Вавилон" (Издателство "Български писател", 2006)
      Яна Пункина - "Пауза" (Издателство "АРС", 2011)

   

   

      След четенето ще има музикална пауза, в която Иван Димитров ще посвири подбрани парчета.

   

      След това ще отстъпим микрофона на желаещите да прочетат нещо. Носете си стихотворения.

   

      Вечерта ще завърши с втората част на концерта на Иван Димитров.

   

      Мястото е бар "Гарванът и гюлето" - София, ул "Позитано" 3.

   

      24.09.2017 г. (неделя)

   

      Начало: 18:00

   

      Вход: свободен.

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

  Първа среща на семинара „Литература и психоанализа: Съблазняването”: „Платон. Пирът”

   

   

      Модератор: Невена Панова Иван Дулов, Камелия Спасова

   

      21.09.2017, 18 часа

   

      „Библиотека „Филологии - Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски”

   

      „Семинар „Литература и психоанализа: Съблазняването”

   

   

   

  Плакат на семинара!

   

   

   

      Семинарът ще разгледа въпроса за съблазняването в кръстосната точка между художественото произведение, психоанализата и дискурсите за литературата. Става дума за централното място, придавано на съблазанта в съответните полета, за изследването на езиковия и фантазмения характер, който тя носи в себе си, както и за настояването за връзката на съблазняването - вече като процес - с възможността ни да интерпретираме изобщо.
      Въпросът за съблазняването е наличен в психоанализата още от нейното начало. Размишленията на Фройд върху съблазняването започват с опитите за изясняване на етиологията на хистерията в края на XIX век. В ранната теория за съблазняването има различни аспекти, които засягат времевите, топическите и икономическите измерения на проблема, както и въпроса за развитието на сексуалността. Тези аспекти биват подемани отново от Фройд в светлината на неговата преоценка на клиничният му опит. През цялото време при Фройд е налична една тенденция към разширяване на идеята за съблазняването, което поставя проблема в сърцевината на конституирането на субективността като такава.
      Хоризонтът на значението на съблазняването, неговата връзка със сексуалността и несъзнаваното не се изчерпва само с ранната теория на Фройд. Този въпрос е подеман отново в трудовете на множество автори от Лакан през Лапланш до Бодриар, за да се очертае едно колкото строго, толкова и евристично поле, предоставящо конкретен инструментариум да мислим културата, но и провокиращо новаторски прочити, неочаквани връзки, повдигане на своевременни и несвоевременни въпроси. В тази връзка се надяваме художествената литература да има значителна роля в осветляването на нови проблемни кръгове, от една страна, чрез изваждането на изключителния случай в съпоставката на теорията с конкретни примери, от друга страна, да послужи за отваряне на изследователския интерес към други наративни изкуства.
      Но художествената литература същевременно разкрива и други перспективи към проблема за съблазняването. Защото съблазняването е било толкова често тематизирано в литературни произведения – от античните романи през ренесансовите драми и метафизичната поезия на седемнадесети век, през романтическите творби, натуралистичните произведения, до постмодeрните художествени експерименти, – че възниква въпросът дали това е просто една от многото теми, или става дума за същностен аспект на самото понятие за художествената литература. И какво ако съблазняването преди да бъде тема, е вече modus operandi на художествените творби, начин, по който се насочват към определена аудитория и заедно с това формират и трансформират начина, по който се възприема едно произведение? Възможно е, също така, художествената литература да ни казва нещо за природата на самото съблазняване, за необходимия фикционален аспект на модуса му на съществуване и начина му на функциониране.

   

      Всичко това довежда до редица въпроси, като например:
      • Как оперира съблазняването?
      • Какво цели то и до какви ефекти довежда?
      • Процесът или крайният резултат е във фокуса?
      • Има ли връзка между травма и съблазняване? Кое е травматичното в съблазняването и каква е връзката със сексуалността?
      • Какво е отношението между съблазняването и преноса? Какво представлява “любовта” в преносните отношения?
      • Кой всъщност е субектът на съблазняването и как се вписва то в несъзнаваното?
      • Каква е ролята на езика, фантазията и теорията?
      • Има ли значение на какъв език и в каква култура се говори за съблазняването?
      • Има ли литература без съблазън? Но също: има ли съблазняване, което по някакъв начин вече да не е фикционализирана?
      • Как психоанализата и дискурсите за литературата пресемантизират думата за съблазняване в употребите на обикновения език?

   

   

      Семинарът е отворен за непредвидени от предварителния план виждания и подходи към темата. Дискусиите след първоначалните представяния на лекторите са отворени.

   

      Формат на семинара: първи формат – квартет (четирима дискутиращи и един модератор; говори се върху избран предварително текст); втори формат – продължава модела на семинара „Литература и психоанализа: Едип“ от миналата академична година (двама представящи и един модератор; представящите четат собствени текстове).

   

      Периодичност на семинара: семинарът ще се провежда веднъж месечно.

   

      Място на провеждане: читалнята на библиотека „Филологии“, СУ „Св. Климент Охридски“.

   

      Организационен екип: Иван Дулов, Мария Калинова, Мимоза Димитрова, Дарин Тенев, Елица Цигорийна, Камелия Спасова, Еньо Стоянов.

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

  Добре дошли в „Зоната“!

   

   

      На 18.09.2017 г. от 19 ч. в Литературния клуб на Столична библиотека ще бъде представен сборникът "Зоната" (том 1), една по-различна антология за съвременна българска поезия, наскоро публикувана от издателство „АРС”. В нея са събрани текстове на младите поети Александър Христов, Анна Лазарова, Анна Александра, Антонина Георгиева, Вангел Имреоров, Виолета Кунева, Георги Гаврилов, Елена Ташева, Кристина Кунева, Наталия Иванова, Росен Григоров, Теа Монева, Теодора Лалова, Теодора Тотева и Христо Мухтанов, подбрани и подредени от Валентин Дишев.

   

      Събитието ще се състои от изненадващи обрати, които засега се пазят в тайна, в него ще участва със своята китара и Кирил Коев. Входът е свободен, а сборникът ще се продава с отстъпка. Заповядайте!

   

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

  „Better Days“ – нов миниалбум и видеоклип на Par Avion Band

   

   

      Групата избра отново края на лятото, за да представи новия си миниалбум от 5 композиции със заглавие Better Days заедно с първото видео от него – по едноименното парче. Характерният китарен звук и тук е разпознаваем, а като цяло преобладава по-лиричното и баладично звучене. Автор на музиката, както и досега, е фронтменът Емануил А. Видински, един от текстовете също е негов, а останалите са на Румен Павлов. Традиционно проектът е осъществен в Zero Project Studio, записът, смесването и мастерирането са на Владимир Бочев, а гост-вокалист отново е Миглена Ценова-Нушева. В клипа е използван видеоматериал на Кирил Добрев, монтажът е на Димитрина Филипова.

   

      https://www.youtube.com/watch?v=BaIH6s5fq8U

   

      Par Avion Band е създадена през 2013 г. от писателите и музиканти Емануил А. Видински (вокал, китара) и
  Петър Чухов (китара). Четворката допълват Емил Ангелов (бас) и Гриша Маникатов (ударни). Те правят основно свои парчета като комбинират стиловете рок, блус и алтернативен рок с елементи от реге, самба и български фолклор. Досега са свирили на международния фестивал Goatmilk в Бела речка, на Първия софийски поетически фестивал през 2013 г., имат клубни участия в София и страната, често могат да бъдат чути и на различни литературни събития, където се съчетават музика и поезия.

   

   

   

   

   

      Всички парчета от новия миниалбум Better Days, както и предишните студийни записи на Par Avion Band, могат да бъдат слушани безплатно тук:

   

      https://open.spotify.com/artist/2hzuVJFrodaeZZgdjTSgxG

   

   

      Актуална нформация за бандата и събитията около нея:

   

      https://www.facebook.com/paravionband/

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  Премиера на новата стихосбирка на Петър Чухов „АДdicted“

   

   

      На 14 юни 2017 г. (сряда) от 19:00 ч. в Литературния клуб на Столична библиотека (пл. „Славейков“ № 4) официално ще бъде представена пред софийската общественост новата стихосбирка на Петър Чухов „АДdicted” (ИК „Жанет 45”). За книгата ще говорят доц. дфн Пламен Дойнов, нейният редактор Марин Бодаков, както и художникът оформител Кирил Златков. Ще има и авторско четене, съчетано с музикална картина, подготвена от Иван С. Вълев (LaText).

   

   

   

   

      Новата стихосбирка на Петър Чухов „АДdicted” продължава посоката от предишната книга на автора – „Сбогуване с нарцисизма” – и събира както съвсем кратки, така и по-дълги текстове. Отново доминира атмосферата на несбъднатост, болезнено очакване, съмнение и скептицизъм, но това, което прави впечатление, е, че основното болкоуспокояващо лекарство, характерно за досегашната поезия на Чухов – иронията – тук е в по-малки дози. Като че ли поетът най-после е добил смелостта да се срещне лице в лице с вездесъщността на загубата, липсата и неосъществеността, да се опита да ги преживее, вместо да ги приспива и отбягва. Резултатът е една болезнена книга, която не спестява нищо както на автора, така и на читателите си, но след нея остава усещането за пречистеност и странен оптимизъм.

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  XXXIII поетически трубадурски двубой: Роберт Леви срещу Манол Глишев

   

   

       На 26 януари 2017 г. (четвъртък) от 18:30 ч. в Литературния клуб към Столична библиотека се очаква интригуващ сблъсък между двама нетрадиционни поети, известни със своята социална активност – Роберт Леви и Манол Глишев. За да успокояват страстите (или може би да ги разпалват) до тях ще застанат две чаровни дами на поезията – Лора Динкова (секундант на Роберт) и Благовеста Пугьова (секундант на Манол). И тъй като двамата противници всъщност са добри приятели, не се знае дали схватката няма да се превърне в братска прегръдка.

   

       Автор и водещ – Петър Чухов. Входът е свободен.

   

   

   

   

       Двубоят ще протече в обичайните четири тура:

   

       I тур – всеки от двамата поети ще се представи в рамките на 10 минути с най-доброто от поезията си.

   

       II тур – всеки ще има по 10 минути, за да дискредитира опонента си, представяйки на публиката негови слаби, по своя преценка, творби.

   

       След втория тур публиката ще има възможност да предложи дума или фраза като тема за импровизация. Предложенията, записани на листчета, ще бъдат събрани в шапка, от която водещият ще изтегли едно и това ще бъде темата, по която поетите ще пишат в продължение на 20 минути. През това време ще се проведе

   

       III тур, в който секундантите ще разполагат всеки с по 10 минути, за да защитават своя поет и да нападат съперника му.

   

       И накрая,

   

       IV тур – по 5 минути на всеки поет за прочитане на написаното току-що стихотворение по темата, зададена от публиката.

   

       Публиката ще гласува след всеки тур за предпочетения поет с предварително раздадените листчета като резултатите ще се изписват на табло, без обаче да се знае кои числа за кого се отнасят. Победилите поет и секундант ще бъдат обявени накрая, след като се съберат резултатите от гласуването.

   

       Повече за двубоите, както и снимки и видео, можете да намерите тук:

   

       http://openlit.wordpress.com/ (Петър Чухов)

   

   

       Ето биографиите на участниците и техните думи преди двубоя:

   

       Роберт Леви

   

       Роден през 1964 година в София. Обиколил е на стоп цялата страна и е сменил множество професии, сред които общ работник в строителството, оператор на ЕИМ, асистент-режисьор в БНТ, журналист, автор на въпроси за шоуто „Стани богат“, сценарист на документални филми.

   

       Има две висши образования. Антрополог, провеждал самостоятелни експедиции, автор на ред научни публикации. Изследовател на субкултурите.

   

       Издал е две поетични книги – „Един от върха на иглата“ (1999) и „Вавилон“ (2007)

   

       Главен двигател на проекта „Поети в кадър“, който започва като телевизионно предаване, и всеки месец представя по един български поет пред публика.

   

       За двубоя

   

       „При извора от жажда аз умирам“ е темата на най-известния поетичен дву и многобой в историята – конкурса в Блоа, спечелен от Франсоа Вийон. Победителят тогава е бил поставен в същата ситуация, в която и аз – да се съревновава с близък приятел. Е, в моят случай няма да е точно съревнование, защото да рецитираш с Манол Глишев, на чиято последна книга съм редактор, винаги е удоволствие. Пък и нека покажем, че редакторите не винаги са неуспели поети.

   

       Манол Глишев

   

       Роден през 1983, софиянец, поет и преводач. Автор на стихосбирките "Машина от думи" (2014) и "Проект за прекрасен живот" (2016). Третата му книга, която предстои да излезе през 2017 г., ще се нарича “Сезонни наблюдения”. Глишев обича историята и я вижда като сборник от наративи, които да открадне за поезията си. Смята, че нищо не пречи на писателите да бъдат публично ангажирани, стига това да не им спъва писането. Иска му се да вярва в реториката и добрите нрави. Подготвя следващи издания.

   

       За двубоя

   

       Край извора от жажда ще си пийна

   

       Божичко, това ли ни е темата? Стихът на Вийон? Но ние не умираме край никакъв извор. Всъщност сме едни щастливи хора, шибани късметлии, които вършат, каквото им е угодно. Например пишем стихотворения, заяждаме се един с друг, а накрая си казваме и по някое „наздраве“. През това време останалата част от света се наслаждава на войни и страдания. Живот си живеем ние. Широко ни е около вратовете. И кого да предизвикам? Роберт Леви? Роби, моя приятел? Той е чудесно момче, разбира се, но наивно вярва, че кадърен поет е едва ли не всеки, който някога е взимал химикалка в ръка. Дали не е твърде безкритичен? Дали изобщо е критичен? Та той намира добра дума за всекиго, а това е ужасно. Единственото, което може да ме накара да се усъмня в собственото си пълно превъзходство над повечето останали живи автори у нас, е фактът, че Роби има добро мнение за писането ми :)

   

       Снимки Крис Енчев (Роберт Леви) и Емил Георгиев (Манол Глишев). Колаж Анна Лазарова.

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

   

   

  С издателство „Пергамент“ стартира поредицата „Издателски вечери“ в Столична библиотека

   

   

       Новата инициатива предвижда всеки месец различни издателства да се представят чрез свои автори (и евентуално преводачи) в Клуба на Столична библиотека. В деня на представянето ще има щанд, на който (както и по време на събитието) с отстъпка ще се продават книги на гостуващото издателство. Всички участвали издателства ще дарят книги за фонда на библиотеката.

   

       Първото издание на „Издателски вечери” ще бъде на 19 януари 2017 г. (четвъртък) от 19:00 часа в Клуба на Столична библиотека. В началото на вечерта собственикът и управител на „Пергамент” Георги Милев ще разкаже за издателството (основано в края на миналия век – през 1999 г.), за неговата история и бъдещи планове. В четенето, с което ще продължи събитието, ще вземат участие дузина от най-интересните съвременни български поети, чиито имена и книги са в каталога на „Пергамент” – Божидар Пангелов, Бояна Петкова, Васил Прасков, Владимир Сабоурин, Весислава Савова, Диляна Георгиева, Димитър Манолов, Лъчезар Лозанов, Невена Борисова, Нели Добринова, Хайри Хамдан, Яна Монева, Ясен Василев. Творби на покойната Ваня Константинова ще чете Милена Милева, ще чуем също стихове от Палми Ранчев, Иво Рафаилов и Йорданка Белева, които няма да успеят лично да дойдат.

   

       Входът е свободен, а от Клуба са предвидили 30% отстъпка от цените на консумацията по време на събитието.

   

   

   

  ---

   

   

   

  XXXII поетически трубадурски двубой: Пламен Сивов срещу Венцислав Василев

   

   

       Тридесет и вторият поетически трубадурски двубой, който ще се проведе в литературния клуб към Столична библиотека на 24 ноември (четвъртък) от 18:30 ч., ще събере двама майстори на класическия стих от различни поколения – Пламен Сивов и Венцислав Василев. Освен поетическите, те владеят и други оръжия – предстои да видим дали и доколко ще ги използват. Присъстващите ще станат свидетели и на нещо, което досега не се е случвало в единадесетгодишната история на двубоите – двамата участници ще имат един и същ секундант, обезоръжаващата поетеса Виолета Христова. Елате да разберете как ще се случи това.

   

       Автор и водещ – Петър Чухов. Входът е свободен.

   

   

   

   

        Двубоят ще протече в обичайните четири тура:

   

        I тур – всеки от двамата поети ще се представи в рамките на 10 минути с най-доброто от поезията си.

   

        II тур – всеки ще има по 10 минути, за да дискредитира опонента си, представяйки на публиката негови слаби, по своя преценка, творби.

   

        След втория тур публиката ще има възможност да предложи дума или фраза като тема за импровизация. Предложенията, записани на листчета, ще бъдат събрани в шапка, от която водещият ще изтегли едно и това ще бъде темата, по която поетите ще пишат в продължение на 20 минути. През това време ще се проведе

   

        III тур, в който секундантите ще разполагат всеки с по 10 минути, за да защитават своя поет и да нападат съперника му.

   

        И накрая,

   

        IV тур – по 5 минути на всеки поет за прочитане на написаното току-що стихотворение по темата, зададена от публиката.

   

        Публиката ще гласува след всеки тур за предпочетения поет с предварително раздадените листчета като резултатите ще се изписват на табло, без обаче да се знае кои числа за кого се отнасят. Победилите поет и секундант ще бъдат обявени накрая, след като се съберат резултатите от гласуването.

   

        Повече за двубоите, както и снимки и видео, можете да намерите тук: http://openlit.wordpress.com/ (Петър Чухов)

   

        Ето биографиите на участниците и техните думи преди двубоя:

   

        Пламен Сивов

   

       Пламен Сивов е роден през 1970 г. в Сливен. Завършил е езикова гимназия в родния си град, след това – „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет. Специализира в САЩ. От 1996 до сега е директор на фондация “Покров Богородичен”. Автор на много статии за състоянието на Българската православна църква, преводач, редактор на книги и периодика, сценарист и музикант. Един от основателите на Акустичния проект за нови градски песни „Точка БГ”, автор на текстове на песни и музика. Носител на различни награди за поезия и авторска музика. Има една издадена стихосбирка – “Държавата на другия живот” (2016).

   

        За двубоя

   

       Не съм побойник по природа, но когато нещата опрат до поезия, имам известна склонност да се настървявам. Талантът на Венцислав определено ме дразни и предизвиква у мен желание да му кажа това в лицето. Ще си взема китарата и го предупреждавам, че възнамерявам да я използвам. Това момче може да пише стихове и е крайно време някой да го постави на мястото му.

   

   

        Венцислав Василев

   

       Роден през древната 1982 г. в Добрич, израсъл в Силистра, доскоро живял и работил във Варна, а от около 1 година – в София. Учил в основно училище „Вапцаров”, а после и във Висше Военноморско училище "Вапцаров", но последвал вапцаровия пример и прописал поезия чак след това. Понастоящем държавен служител, с формално три излезли стихосбирки, обозрима от които е само последната: „Утаяване на естеството”, издадена през тази година от ИК „Жанет-45”.

   

        За двубоя

   

       Мога да гледам по-страшно от Пламен Сивов и въпреки някои скорошни контузии, съм в по-добра спортна форма и ще се движа повече по ринга. Възможно е той да използва хладни оръжия от струнен вид, но аз ще отвърна с хъс и спортна незлобливост, а накрая – каквото сабя разкаже.

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  Аксиния Михайлова – първи поет на месеца в Столична библиотека

   

   

       Тя е носител на най-престижната годишна награда за поезия във Франция „Гийом Аполинер“ и с нея започва нова инициатива на Столична библиотека – „Поет на месеца”, която цели да насочи вниманието към значими съвременни български поети, получили признание в чужбина, но като че ли недостатъчно популярни у нас. През целия октомври читателите ще могат да се запознаят с авторските книги на Аксиния, както и с нейните преводи на френска, литовска и латвийска поезия, които са на разположение, изложени във витрини на втория етаж в отдел „Обслужване”. Самата авторка ще чете свои стихове и ще бъде представена от проф. Михаил Неделчев и д-р Людмила Балабанова на 19 октомври (сряда) от 18:30 ч. в клуба на библиотеката. Входът е свободен, а идеята е представянето да прерасне в дискусия. Ще има също книги и автографи.

   

   

   

   

       Аксиния Михайлова е автор на 6 поетични книги на български език: Тревите на съня (1994), Луна в празен вагон (2004), Три сезона (2005), Най-ниската част на небето (2008), номинирана за националните литературни награди „Иван Николов“ и „Христо Фотев“, „Разкопчаване на тялото“ (Изд. „Жанет 45“, 2011), номинирана за наградата „Иван Николов“, удостоена с националните литературни награди „Христо Фотев“ и „Милош Зяпков“ през 2012 г., „Смяна на огледалата“ (Изд. „Жанет 45“, 2015), удостоена с националната награда „Иван Николов“ за най-добра поетична книга за 2015 г. Има три публикувани книги с избрани стихотворения на словашки, арабски език и италиански език: Опитомяване / Krotenie, Edicia Viachlasne LIC, Братислава (2006), „В очакване на вятъра, Нова култура, Кайро (2013), „Nel delta del mondo / В делтата на света”, изд. „Kolibris”, (2016). Нейни стихове са печатани в различни литературни списания, вестници, антологии и литературни сайтове в България и чужбина. Публикувани са в Канада, САЩ, Колумбия, Австралия, Англия, Франция, Белгия, Фландрия, Италия, Испания, Румъния, Молдова, Словакия, Словения, Чехия, Сърбия, Унгария, Хърватска, Македония, Гърция, Турция, Литва, Латвия, Египет, Япония, Китай. Съставител и преводач на „Антология на съвременната литовска поезия”, (ФБЛ, 2007), „Антология на съвременната латвийска поезия” (ФБЛ, 2008), както и на повече от тридесет книги с поезия и проза.
       Носител на множество награди от литературни конкурси у нас и в чужбина и на национални и международни литературни награди за поезия и превод: Годишната награда на Съюза на литовските писатели за стихосбирката „Необикновено е да си жив“ на „Марцелиюс Мартинайтис“ (2009), наградата на името на латвийския поет Александър Чакс за публикувания на български език сборник с избрани стихове на поета Огледала на въображението (2009) и на най-високото отличие на Република Латвия Рицар на Ордена на Трите звезди. През ноември 2014 г. френската й книга „Ciel a perdre / Небе за изгубване” (изд. "Галимар“, 2014) е удостоена с най-престижната годишна награда за поезия във Франция "Гийом Аполинер 2014“.
       Член на българския П.Е.Н.-център, Съюз на преводачите в България и Сдружение на българските писатели. Живее и работи в София.

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  ЧАДЪР ОТ ДУМИ СРЕЩУ ГОЛЯМАТА ГЪБА

   

  Четене на поети от българския П.Е.Н.- център в Столична библиотека

   

   

       Разпадът, както и разпадът на атома, започват във въображението. Наше дело, като хора на думите, е да го знаем. И да го казваме.

   

       Български П.Е.Н.–център

   

   

       Събитието е част от инициативата на World Poetry Movement през месец октомври по цял свят да се проведат четения срещу заплахата от ядрена война, в подкрепа на световния мир. Рециталът ще събере на 13-и, четвъртък, от 18:30 ч. в клуба на библиотеката на пл. „Славейков” №4 известни поети от българския П. Е. Н.–център, който тази година отбелязва 90-годишен юбилей. Ще чуем стихотворения от Георги Константинов, Валентина Радинска, Бойко Ламбовски, Аксиния Михайлова, Кристин Димитрова, Петър Чухов, Патриция Николова. На думите ще помага и музика – от експерименталния синт поп дует Splendor and Misery, в който участват американката Анджела Родел и Виктор Тодоров.

   

       Входът е свободен.

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

  Европейски ден на езиците в Столична библиотека

   

   

       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  Японско-български форум „Въображението на философията“

   

   

       21-22 септември 2016

   

   

       Организиран от Боян Манчев, Футоши Хошино,
       Камелия Спасова, Васил Марков и Дарин Тенев

   

       Двудневният българско-японски форум Въображението на философията ще представи в лекционен и семинарен формат актуалните изследвания на японски и български философи и теоретици на изкуството. Предложената експериментална тема, Въображението на философията, предполага не само обсъждането на категорията въображение в рамките на философията, но и на способността на философията да въобразява понятия, да произвежда рефлексивни образи и фигури.

   

       Форумът ще се проведе на английски език.
       Program in English below

   

   

   

   

   

   

       21 септември, Нов български университет, галерия "УниАрт"
       Първа сесия, 14.00 - 15.45 часа
       Семинар: Въображението на философията

   

       Боян Манчев: Въображението на философията. Въведение
       Дискутанти, изложения: Васил Марков и Богдана Паскалева
       Модератори: Футоши Хошино и Боян Манчев

   

       Втора сесия, 16.00 - 18.00 часа
       Лекция на Коичиро Кокубун (на английски език):
       On imagination, again — What does it mean to be on the left?
       Дискутант и изложение: Димитър Божков
       Модератори: Боян Манчев, Футоши Хошино

   

       22 Септември, Софийски университет, Нова конферентна зала
       Семинар Възвишено и unheimlich II
       14.00 - 16.00

   

       Въведение: Футоши Хошино и Камелия Спасова
       Футоши Хошино: Възвишено и unheimlich
       Дискутант: Камелия Спасова
       Модератор: Еньо Стоянов

   

       Семинар Следа и автоимунност у Жак Дерида
       16.15 - 17.30 (на френски език)
       Въведение: Футоши Хошино
       Изложения: Кей Киритани и Сатору Йошимацу
       Дискутанти: Боян Манчев и Димитър Божков
       Модератор: Дарин Тенев

   

       Заключителна дискусия
       17:45-18:30
       Модератори: Дарин Тенев и Коичиро Кокубун

   

   

   

   

   

  Japanese-Bulgarian Forum
  Philosophy’s Imagination

   

   

       21-22 September 2016

   

   

       Organised by Boyan Manchev, Futoshi Hoshino, Kamelia Spassova, Vasil Markov and Darin Tenev

   

       21 September, New Bulgarian University, UniArt Gallery
       14.00 - 18.00
       Seminar Philosophy’s Imagination

   

   

       Opening: Boyan Manchev and Futoshi Hoshino

   

       First session: 14.00 - 15.45
       Introduction:
       Boyan Manchev: Philosophy’s Imagination
       Discussants: Vasil Markov and Bogdana Paskaleva
       Moderation: Futoshi Hoshino and Boyan Manchev

   

       Second session 16.00 - 18.00
       Lecture Koichiro Kokubun: On imagination, again—What does it mean to be on the left?
       Discussant: Dimitar Bojkov
       Moderation: Boyan Manchev and Futoshi Hoshino

   

       22 September, Sofia University
       Seminar The Sublime and the Uncanny II
       14.00 - 16.00
       Introduction: Futoshi Hoshino and Kamelia Spassova
       Futoshi Hoshino: The Sublime and the Uncanny
       Discussants: Kamelia Spassova
       Moderation: Enyo Stoyanov

   

       Seminar La trace et l'auto-immunité chez Jacques Derrida
       16.15 - 17.30 (held in French)
       Introduction: Futoshi Hoshino
       Presentations: Kei Kiritani and Satoru Yoshimatsu
       Discussants: Dimitar Bojkov and Boyan Manchev
       Moderation: Darin Tenev

   

       Final discussion
       17:45-18:30
       Moderation: Darin Tenev and Koichiro Kokubun

   

   

   

   

  ---

   

   

  Литературната рок група „LaText Acoustic“ на „квАРТал фестивал“

   

   

       Литературната рок група „LaText“ започва новия сезон с първи акустичен концерт на първия „квАРТал фестивал”! На 18 септември (неделя) от 20:30 ч. пред Дома на киното в София ще чуете нови парчета на бандата, както и познатите "Любовна херостратегия", "Париж", "Само" и "Shoot Me Again" в различни от досегашните аранжименти, изсвирени акустично и интимно. Достъпът до събитието е свободен.

   

   

   

   

   

   

       „LaText“ са Петър Чухов (поезия, вокал, китара), Елена Пенева (вокал, клавир, текст), Иван С. Вълев (бас, вокал) и Гриша Маникатов (барабани, кахон). Музиката на групата съчетава деликатността на поезията и суровата енергия на рока в песни, извън стандартната структура, от припев, куплет и соло. Жанровите влияния, които оригиналният им звук вплита, са алтернативен рок, блус, ню уейв, ска, реге, суинг, джаз и етно. В последните години групата се наложи като едно от най-интересните явления на българската алтернативна сцена.

   

       „квАРТал фестивал“ е фестивал за култура и лайфстайл и първото му издание ще се проведе от 16 до 18 септември в района на стария еврейски квартал, разположен в периметъра между бул. „Дондуков”, бул. „В. Левски”, бул. „Сливница” и бул. „Мария Луиза”. Фестивалът се организира като част от инициатива, чиято цел е обособяването на културен квартал на София, по примера на редица важни европейски градове като Краков, Прага, Будапеща, Рим и много други. София е една от малкото столици в Европа, в които такъв подобен център все още няма, а нуждата от създаването му е повече от необходимост в контекста на културното, социално и икономическо развитие на града.

   

   

       Повече информация за LaText тук:

   

       https://www.facebook.com/LaTextBg/

   

   

       За фестивала тук:

   

        https://www.facebook.com/events/1770077556537824/

   

   

       За инициативата „квАРТал” тук:

   

       https://www.facebook.com/kvARTal.kolektiv/

   

   

   

  ---

   

   

   

  Семинар „Литература и психоанализа: Едип“

   

   

       15 септември, 18 часа, Нова конферентна зала, СУ

   

   

   

   

   

   

       Великата творба на Софокъл Едип цар вече векове вълнува читатели, изследователи, специалисти от различни полета. Кой всъщност е Едип? Какъв е този „син, който не е трябвало да се ражда”? Какво е необичайното в неговата съдба? Какъв е всъщност този човек, убил своя баща и оженил се за своята майка? Защо Фройд избира да наименува едно централно понятие в психоанализата именно „Едипов комплекс”?
       Това са част от въпросите, които ще поставим в общата рамка на семинара “Литература и психоанализа: Едип”. Ще разгледаме също така различните парадигми в полето на психоанализата и литературата, които са разработвали въпроса за Едип, както и неговото отношение към други въпроси, поставени в редица текстове – литературни и психоаналитични.

   

   

       Невена Панова: Антични литературни версии около Едип
       При това представяне на антични(те) литературни версии на мита за Едип (или на отделни негови фрагменти и аспекти) ще бъде направен опит сюжетът да бъде изваден и изведен от най-популряната си текстова форма, тази на Софокловата трагедия, добила и силна вторична значимост благодарение на включването й като образец в Аристотеловата Поетика. Така вероятно ще изскочат някои неочаквани акценти, обусловени, разбира се, от жанровия контекст на отделните свидетелства – и в целостта на историята, и в ролята на самия Едип, които биха заслужавали и нова интерпретаци.

   

       Камелия Спасова: Загадката на Сфинкса и смяната на парадигмите
       “Какво е едно и също, на два, три, четири крака”. Загадката на Сфинкса всъщност не пита за трите диахронни фази, свързани с промяна във времето - детство, зрялост и старост. Енигмата е поставена на синхронна плоскост: кое е едновременно – dipous, tripous, tetrapous. Едип може да разреши тази загадка заради собственото си име.
       Пример за какво е собственото име Едип - за културен герой, за образов случай за трагическа ирония, за първия философ, за базово фройдистко понятие. В това рамишление ще се проследи приплъзването на парадигмите от Аристотел към Фройд, като по-общият залог е да се види работата по парадигматизация на литературните примери.

   

   

   

       Семинарът ще се проведе в Нова конферетна зала на СУ!

   

   

  ---

   

   

   

  Покана за участие в конференция „Гласове на диаболизма в българската литература“

   

   

       Уважаеми колеги,

   

       Каним Ви да вземете участие в националната конференция „Гласове на диаболизма в българската литература”, организирана от катедра „Българска литература” и катедра „Теория на литературата”. Събитието ще се проведе на 2 и 3 декември в СУ „Св. Климент Охридски”

   

       Очакваме Вашите заглавия и резюмета (до 7 реда) на докладите до 30 юни 2016 г. на имейл: bgdiabolism@gmail.com

   

   

   

   

       Форумът е посветен на явлението български диаболизъм и се стреми да го обговори през различни интерпретативни стратегии: историческа поява, контекст на българската диаболистична сцена, паралелни прочити с европейския диаболизъм. Сред ключовите фигури за конференцията ще бъдат Владимир Полянов, Георги Райчев, Чавдар Мутафов.

   

       Централен тематичен акцент ще бъде поставен върху творчеството на Светослав Минков, с идеята в рамките на научната конференция да бъдат отбелязани петдесет години от смъртта на писателя, които се навършват на 22 ноември 2016 година.

   

       Не на последно място, по време на събитието ще се проведе и „Работилница за диаболизъм – сън, сянка, смърт”, която ще бъде с дискусионен характер, целящ намирането на един възможен творчески модел на диаболистичния разказ. В същинската част на работилницата е заложено писането на художествени текстове, целящи да проверят дали е възможно актуализирането на диаболизма в контекста на съвременната ни литература.

   

   

       С уважение:

   

       Организационен екип:

   

       докторант Десислава Узунова
       докторант Александър Христов
       докторант Владимир Полеганов
       гл.ас. д-р Кристина Йорданова
       гл.ас. д-р Мария Калинова
       гл.ас. д-р Камелия Спасова

   

       Картина на плаката: Борис Праматаров

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  Петър Чухов срещу Чешо Пухов – извънреден рожденденски поетически двубой

   

   

       Титаничният сблъсък ще се проведе в клуб „Благодатният четвъртък” към Столична библиотека (София, пл. „Славейков” № 4) на 23 юни от 18:30 ч. В него един срещу друг ще застанат двама наивници на средна възраст, принудени да съжителстват дълги години, единият от които се опитва да се сбогува с нарцисизма, а другият се опитва да му пречи. Техни секунданти ще бъдат важни фигури от съвременния ни литературен живот, а именно Ангел Игов – на Петър Чухов и Йордан Ефтимов – на Чешо Пухов. Водещ – Пламен Дойнов.

   

       Входът е свободен, а след двубоя събитието ще прерасне в празненство с неизяснен сценарий по случай общия (макар и недоказано) рожден ден на двамата автори.

   

   

       Двубоят ще протече в обичайните четири тура с леки изменения, съответни на необичайната ситуация:

   

        I тур – всеки от двамата поети ще се представи в рамките на 15 минути с най-доброто от поезията си.

   

        II тур – всеки ще има по 10 минути, за да дискредитира опонента си, представяйки на публиката негови слаби, по своя преценка, творби.

   

        След втория тур публиката ще има възможност да предложи дума или фраза като тема за импровизация. Предложенията, записани на листчета, ще бъдат събрани в шапка, от която водещият ще изтегли едно и това ще бъде темата, по която поетите ще пишат в продължение на 20 минути. През това време ще се проведе

   

        III тур, в който секундантите ще разполагат всеки с по 10 минути, за да защитават своя поет и да нападат съперника му.

   

        И накрая,

   

        IV тур – по 5 минути на всеки поет за прочитане на написаното току-що стихотворение по темата, зададена от публиката.

   

        Публиката ще гласува след всеки тур за предпочетения поет с предварително раздадените листчета като резултатите ще се изписват на табло, без обаче да се знае кои числа за кого се отнасят. Победилите поет и секундант ще бъдат обявени накрая, след като се съберат резултатите от гласуването.

   

        Повече за двубоите, както и снимки и видео, можете да намерите тук: http://openlit.wordpress.com/ (Петър Чухов)

   

   

        Ето биографиите на участниците и техните думи преди двубоя:

   

       Петър Чухов

   

       Петър Чухов е роден на 23.06.1961 г. в София. От този момент основните му усилия се изразяват в опити да отпразнува рождения си ден подобаващо, но това никога не му се получава. Този двубой ще бъде още един такъв опит. Останалите подробности от биографията му са незначителни и ще е необходим много вещ биограф (с какъвто в момента не разполагаме), за да успее да им придаде смисъл.

   

       За двубоя

   

       Очаквам Чешо Пухов да се опита да гъделичка низките инстинкти на публиката, но разчитам на това, че тя ще се състои от хора, достатъчно интелигентни за да не се поддадат на тази провокация. При сблъсъка на примитивизма и цивилизоваността е важно да се опази достойнството на последната, независимо от неравновесието на силите.

   

   

       Чешо Пухов

   

       Предполага се, че раждането на Чешо Пухов започва на 23.06.1961 г., но не е ясно докога продължава. Учил е разни неща, но не се знае дали ги е завършил. Писал е доста, публикувал е в периодичния печат, но няма издадени книги. Претендира за авторството на част от произведенията на Петър Чухов, но другият има същите претенции към някои от неговите. За първи път ще се появи на живо пред публика и затова е малко притеснен, но е сигурен, че ще се справи със съперника си без никакво усилие.

   

       За двубоя

   

       От десетилетия следя живота и творчеството на Петър Чухов и смело мога да кажа, че и в едното, и в другото той е (меко казано) малко досаден. Изключително ми е неприятно, че се налага да живея и творя в неговата (твърде рехава, впрочем) сянка, но се надявам след като спечеля този двубой нещата да се променят.

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

  Представяне на книгата на Хорхе Луис Борхес „Поетическа антология 1923 – 1977“

   

   

       Посолство на Република Аржентина в София, Институт Сервантес в София и Издателство „Проксима-РП“

   

       Ви канят на представянето на книгата

   

   

       Поетическа антология 1923 – 1977 от Хорхе Луис Борхес

   

       по повод 30-та годишнина от кончината му

   

   

       Ще вземат участие:

   

       Лиляна Табакова, преподавател по латиноамериканска литература, Катедра „Испанистика и португалистика“, СУ;

   

       Д-р Ангел Игов, Катедра по английски и американски изследвания, СУ, преводач на „Това изкуство на поезията“ от Х. Л. Борхес;

   

       Боряна Дукова, преподавател в Институт Сервантес в София, преводачка на „Седем разговора с Хорхе Луис Борхес“ от Ф. Сорентино;

   

       Рада Панчовска, поет, преводач и издател на книгата.

   

   

       Ще се прочетат стихотворения на испански и на български.

   

   

       Заповядайте на 17 юни (петък) 2016 от 18:00 часа

   

       Национален дворец на културата, Книжарница „Перото“, Площад „България“ № 1.

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  Глас, китари и укулеле – поезия и музика с Док Дръмхелър

   

   

       Поетът, музикант и пърформър от Нова Зеландия Док Дръмхелър е отново у нас и ще представи стиховете и песните си на 13 юни 2016 г. от 18:30 ч., в клуба на Столична библиотека с помощта на Петър Чухов, който ще му асистира като преводач и музикален съратник.

   

   

   

   

       Док, който има рожден ден и избра да го празнува в България, е роден в Чарлстън, Южна Калифорния (САЩ), но е прекарал повече от половината си живот в Нова Зеландия. Работил е с театрални и музикални групи, с които е печелил различни награди, има публикувани над десет стихосбирки. Той е организатор на фестивали и литературни пърформанси, водеща фигура в днешната новозеландска поезия. Живее в Оксфорд (Нова Зеландия), където редактира и издава литературното списание „Катализатор”.

   

       Новозеландецът, който беше гост на Международния хайку форум София 2016 ще чете стихове, част от които са вдъхновени от маорската митология, хайку, писани по света, включително и в България, и ще изпее свои песни, както и някои хитове като The Man Who Sold the World.

   

       Входът е свободен.

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  XXXI поетически трубадурски двубой: Анна Лазарова срещу Георги Гаврилов

   

   

       Поредният поетически двубой за тази година ще се проведе в клуб „Благодатният четвъртък” към Столична библиотека (София, пл. „Славейков” № 4) на 26 май от 18:30 ч. В него един срещу друг ще застанат двама млади поети, които обаче вече имат цели колекции от награди. Впечатляващи са и техните секунданти: Анна Лазарова ще бъде подкрепяна от Камелия Спасова, а Георги Гаврилов от секундантския дует Йоана Русева / Ренета Бакалова (нещо, което се случва за първи път в десетгодишната история на двубоите). Автор и водещ – Петър Чухов.

   

        Входът е свободен.

   

   

   

   

        Двубоят ще протече в обичайните четири тура:

   

        I тур – всеки от двамата поети ще се представи в рамките на 10 минути с най-доброто от поезията си.

   

        II тур – всеки ще има по 10 минути, за да дискредитира опонента си, представяйки на публиката негови слаби, по своя преценка, творби.

   

        След втория тур публиката ще има възможност да предложи дума или фраза като тема за импровизация. Предложенията, записани на листчета, ще бъдат събрани в шапка, от която водещият ще изтегли едно и това ще бъде темата, по която поетите ще пишат в продължение на 20 минути. През това време ще се проведе

   

        III тур, в който секундантите ще разполагат всеки с по 10 минути, за да защитават своя поет и да нападат съперника му.

   

        И накрая,

   

        IV тур – по 5 минути на всеки поет за прочитане на написаното току-що стихотворение по темата, зададена от публиката.

   

        Публиката ще гласува след всеки тур за предпочетения поет с предварително раздадените листчета като резултатите ще се изписват на табло, без обаче да се знае кои числа за кого се отнасят. Победилите поет и секундант ще бъдат обявени накрая, след като се съберат резултатите от гласуването.

   

        Повече за двубоите, както и снимки и видео, можете да намерите тук: http://openlit.wordpress.com/ (Петър Чухов)

   

        Ето биографиите на участниците и техните думи преди двубоя:

   

        Анна Лазарова

   

        Анна Александрова Лазарова е родена на 30 ноември 1993 г. в град Велинград. Учи „Българска филология” в Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Има публикации както в родния си град, така и в множество столични издания. Освен отличията на местно ниво, печели голямата награда на Националния студентски литературен конкурс „Боян Пенев”, Шумен, 2015 г., резултат от която е дебютната ? стихосбирка „Вкъщи всички вечерят отделно”, излязла през 2016 г. и получила съпътстваща награда на конкурса за дебютна литература „Южна пролет”. Анна е носител и на втора награда от XXXII Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” (Стара Загора – 2015 г.), Национална литературна награда „Георги Черняков“ за 2015 г. в раздел „Поезия“, Национална награда „На слънце време” за 2015 г., награда на фондация „Блага Димитрова” за принос в развитието на българската литература и култура за 2016 г., както и награда за млад автор на Десетия национален конкурс за поезия „Биньо Иванов” също за 2016 г.

   

        За двубоя

   

        Щеше да е доста тъжно за тази хубава ръкавица, ако никой не я беше вдигнал от земята. Сега навивам крачолите, запретвам ръкавите, намествам шапката си и влизам в двубоя като в гардероб, на чиято вратичка пише: „Вземи си, ако ти стане студено”. Приготвила съм си всички налични хладни оръжия, за да ги оставя пред надписа на дрешника, който вместо към Нарния извежда към Столична библиотека. А що се отнася до Георги – сега е моментът да се види кой е лъвът и кой – вещицата.

   

        Георги Гаврилов

   

        Георги Гаврилов е роден на 15 юни 1991 г. в София. Учил е английски, френски и унгарски. През 2014 г. успешно защитава бакалавърската си теза (по „Физика“) в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор е на публикации в периодичния печат – „Литературен вестник”, в. „24 часа”, списание „Щастие” и др. През 2014 г. печели първо място в Националния конкурс за поезия „Море” (Бургас), както и второ място на конкурса „Веселин Ханчев” (Стара Загора), а през 2015-а: втора награда в Националния литературен конкурс за студентско творчество „Георги Черняко" и втора награда в раздел поезия на Националния студентски литературен конкурс "Боян Пенев". „Корабен дневник на книжната лодка” е дебютната му книга (Издателска къща „Знаци”, 2015 г.). За тази книга Георги Гаврилов бе отличен с голямата награда и „Бронзов Пегас“ на конкурса за дебютна литература „Южна пролет“ през 2016 г., както и с Годишната награда на Академия Liber за книга с поезия за 2015 г. в раздел „Концептуален поетичен дебют“. През 2016 г. ИК „Знаци“ издаде и втората книга с поезия на Георги Гаврилов – „Пиета”.

   

        За двубоя

   

        За първи път ще участвам на двубой и смятам да спазя древната традиция в полза на изчезването: вдишването да се ползва като шпага, а тялото като щит. По всякакъв начин ще се стремя към покоя, обещан ни от историята за след битката, когато с костите си ще мога да изпиша епитафия. Розите вече цъфтят, недочакали победения, което смекчава грижата ни за крайния изход.

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  Представяна на книгата на Андриана Спасова „Сферата на света“

   

   

       Издателство Фондация "Литературен вестник"
       Ви кани на представяне на стихосбирката

   

       "СФЕРАТА НА СВЕТА"
       от Андриана Спасова

   

       23 май (понеделник) 2016 г., 18:30 ч.
       Литературен клуб "Перото"

   

   

       Разговор около книгата с:
       Амелия Личева, Петър Чухов, Яница Радева,
       Десислава Узунова, Ясен Василев

   

       ЗАПОВЯДАЙТЕ!

   

   

   

   

       „Сферата на света” настоява да бъде четена многократно и обещава, че всеки път ще се погрижи за хармонията между изненада и съпреживяване у четящия. Андриана Спасова предлага една богата на образи, интелектуални препратки и посоки на размисъл, добре овладяна поетика.

   

       Петър Чухов

   

       Стихотворенията на Андриана Спасова се вписват в своеобразен проект не просто на големия град, а на столичния град, изразен чрез античната древност, от една страна, и с „горещите точки“ и теми, пролематизиращи и разколебаващи идентичността на съвременния човек.

   

       Яница Радева

   

   

       Андриана Светлинова Спасова (1987) завършва Класическата гимназия, където става олимпиец по литература (2006). След това завършва „Българска филология“, бакалавър (2011), „Изкуства и съвременност на XX и XXI век“, магистър (2013) в СУ. Редактор и водещ на „Пирон” (2012). Понастоящем докторант в Литература на Българското възраждане, БАН.

   

       Публикува критика и поезия във в. "Литературен вестник", сп. „Любословие“ (2008), сп. „Литература“ (2011), сп. „Филологически форум“ (2016), сп. "Nota bene", „Литературен клуб“, „Литернет“, „Public Republic”, „Лира“, „Кръстопът“, „Балкански идентичсности“,“Пирон“. Участва в Антология "Дебюти", "Експресен поетичен албум 2009", „Четене на Другия: българска критика за унгарски книги 2000-2010“. Носител е на поощрителна награда в Единадесетата национална научна конференция за студенти, Пловдив (2009); получава отличие на XXVI (2009), трета награда на XXVII (2010), отличие на XXVIII (2011) и на втора награда XXIX (2012) Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев", Стара Загора. Носител е и на първа награда за критика в Националния студентски литературен конкурс, Шумен (2012).

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

  Представяне на стихосбирката на Камелия Спасова „Кеносис“

   

   

       Културният център на Софийския университет и Издателство „Жанет-45“

   

       ви канят на представяне на стихосбирката

   

       КЕНОСИС

   

       от Камелия Спасова

   

   

       13 април 2016 г., 19.00 часа, Театрална зала, СУ „Св. Климент Охридски“

   

   

       Разговор около стихосбирката с:

   

       Миглена Николчина
       Боряна Кацарска
       Димитър Божков

   

   

       Музика:

   

       Любомир Брашненков (Fragile)

   

   

   

   

       Kеносис е опразване на високите редове, при което те остават високи, но празни. Прозрачни, без съдържание, те са вече чист жест с облик на послушание: остави се и се оставям. Метафизично късо съединение. Това е изкуството за удържане на формата при все тягата, упражнявана от безсъбитийността – там където нищо не се случва, желанията са вцепенени и дори повторението не носи наслада; там където смъртта е глух инструмент и в нея не е останало нищо възвишено. Може да бъде наречено смирение, но не е. Подобно изтичане от себе си става бавно. И не напълно, и не окончателно. Откъдето и рискът от забавяне или забравяне, от преустановяване на прекъсването. Кеносис тогава е самото време, което не може да разпознае своя край и своя кръст. Все пак има нещо инфантилно в тази страст към самоограничаване и усмиряване, както си остава и нечовешкият импулс към уподобяване на горните редове.

   

       Кеносис е книга на празнотата.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

  Лекция на тема „Ефектите на 80-те и 90-те (примери и редукции)“

   

   

       Семинарът на π ви кани на лекция:

   

       Камелия Спасова – „Ефектите на 80-те и 90-те (примери и редукции)“

   

       7 април 2016, 18 часа, 136 аудитория, СУ "Св. Климент Охридски"

   

   

   

   

       Литературно-историческият разказ за процесите и тенденциите през 80-те и 90-те в българката поезия ще бъде разгледан през двойна оптика. От една страна са саморефлексивните и автомитологичните техники на поетите и теоретиците, с които те рамкират собствения си контекст чрез проекти, мистификации и манифести. От друга страна са ефектите от тези действия – какво бъдеще се проектира и какви генеалогии се разпознават в случващото се на сцената след 2000 г.

   

       Семинарът на π е директно и публично продължение на ΧΑΟΣ (редакторски манифест) и представлява отворена платформа за съвместни действия в областта на литературата и философията – желанието ни е да се осмисли тяхното съвременно състояние и бъдеще. Убедени сме, че размишленията върху заобикалящия ни контекст с неговите движения и контра-движения са винаги необходими.

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

  „ПОЕТИЧЕСКО РАВНОДЕНСТВИЕ” ПРЕД СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

   

  21 поети четат тъмни и светли стихове

   

   

       По случай пролетното равноденствие и Световния ден на поезията Столична библиотека организира голямо поетическо четене, съчетано с музика на живо. То ще се състои на 21 март (понеделник) от 18 часа пред централния вход на библиотеката (площад „Славейков”, № 4) и в него ще участват както известни, така и млади автори – Георги Константинов, Бойко Ламбовски, Аксиния Михайлова, Мирела Иванова, Деян Енев, Кристин Димитрова, Виолета Христова, Ивайло Диманов, Валентин Дишев, Петър Чухов, Емануил А. Видински, Стоил Рошкев, Иван Христов, Камелия Спасова, Мария Калинова, Александър Байтошев, Стефан Иванов, Иван Ланджев, Валери Валериев, Августин Господинов, Рене Карабаш – като всеки от тях ще прочете по две свои стихотворения, едно тъмно и едно светло.

   

   

   

   

   

       Водеща ще е Анджела Родел – преводач, музикант и актриса („Козелът”, „Седем часа разлика”), изпълнителен директор на комисия „Фулбрайт” в България, а между стиховете двама от поетите – Емануил А. Видински и Петър Чухов – ще свирят композиции от репертоара на своята група "Par Avion Band". При неблагоприятно време събитието ще се премести в клуба на библиотеката като началният час остава същият.

   

       Входът е свободен, а първите 21 посетители ще получат книги от авторите.

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

  "LaText": четири години поезия + рок

   

  Българската литературна рок банда празнува първи „високосен“ рожден ден

   

   

       На 29 февруари от 20.30 часа на сцената на Строежа в София литературната рок група "LaText" ще отпразнува четвъртия си рожден ден с безплатен концерт.

   

       Събитието ще е специално, защото преди 4 години именно на „високосната“ дата те представят за първи път пред публика оригиналния си стил, който по-късно шеговито наричат Poetry Rock.

   

   

   

   

       Музиката на "LaText" съчетава деликатността на поезията и суровата енергия на рок музиката в песни извън стандартната структура от припев, куплет и соло. Жанровите влияния, които оригиналният им звук съчетава, са алтернативен рок, с блус, ню уейв, ска, реге, суинг, джаз и етно влияния.

   

       В последните години групата се наложи като едно от най-интересните явления на българската алтернативна сцена. На множество участия в най-добрите клубове и фестивали в София и страната "LaText" представиха над 30 авторски песни. Първият им краткосвирещ албум „Само“ е с почти изчерпан първи тираж, а единственият англоезичен сингъл от него "Shoot Me Again" донесе на групата наградата на публиката в конкурса „Златна пролет“. Дебютният им видеоклип към същото парче надминава всичките им очаквания с над 50 000 гледания и ротации в няколко музикални телевизии и радио станции.

   

       На концерта в Строежа "LaText" обещават да представят специална селекция от осем песни от песните, които вярната им публика харесва, сред които „Сервитьорката каза да“ „Париж”, „Само“, „Любовна херостратегия” и "Shoot Me Again". Феновете ще чуят за първи път и 8 чисто нови композиции. А за всички нетърпеливи, групата е пуснала малки части от тях на https://www.facebook.com/events/1695081394043069/ и в новия си профил в Instagram: https://www.instagram.com/latextbg/ .

   

       Естествено, на сцената ще излязат и специални гости – новият музикален проект на Анджела Родел и Виктор Тодоров Splendor and Misery. Ще има и подаръци за първите посетители в клуба.

   

       "LaText" са Петър Чухов (поезия, вокал, китара), Елена Пенева (вокал, клавир, текст), Иван С. Вълев (бас, вокал) и Гриша Маникатов (барабани).

   

       Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1695081394043069/
       Facebook Page: https://www.facebook.com/LaTextBg
       Instagram: https://www.instagram.com/latextbg/
       YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/latextofficial
       Web Site: http://www.latext.eu/
       Bandcamp: http://latext.bandcamp.com/releases

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  XXVII поетически трубадурски двубой: Стефан Гончаров срещу Росен Карамфилов

   

   

        Вторият поетически двубой за тази година ще се проведе в клуб „Благодатният четвъртък” към Столична библиотека (София, пл. „Славейков” № 4) на 25 февруари от 18:30 ч. В него ще видим един млад поет – Росен Карамфилов (със секундант Теа Денолюбова) срещу един още по-млад – Стефан Гончаров (със секундант Васил Прасков). Автор и водещ – Петър Чухов.

   

        Входът е свободен.

   

   

   

   

        Двубоят ще протече в обичайните четири тура:

   

        I тур – всеки от двамата поети ще се представи в рамките на 10 минути с най-доброто от поезията си.

   

        II тур – всеки ще има по 10 минути, за да дискредитира опонента си, представяйки на публиката негови слаби, по своя преценка, творби.

   

        След втория тур публиката ще има възможност да предложи дума или фраза като тема за импровизация. Предложенията, записани на листчета, ще бъдат събрани в шапка, от която водещият ще изтегли едно и това ще бъде темата, по която поетите ще пишат в продължение на 20 минути. През това време ще се проведе

   

        III тур, в който секундантите ще разполагат всеки с по 10 минути, за да защитават своя поет и да нападат съперника му.

   

        И накрая,

   

        IV тур – по 5 минути на всеки поет за прочитане на написаното току-що стихотворение по темата, зададена от публиката.

   

        Публиката ще гласува след всеки тур за предпочетения поет с предварително раздадените листчета като резултатите ще се изписват на табло, без обаче да се знае кои числа за кого се отнасят. Победилите поет и секундант ще бъдат обявени накрая, след като се съберат резултатите от гласуването.

   

        Повече за двубоите, както и снимки и видео, можете да намерите тук: http://openlit.wordpress.com/ (Петър Чухов)

   

        Ето биографиите на участниците и техните думи преди двубоя:

   

        Росен Карамфилов

   

        Росен Карамфилов е роден на 20.11.1992 в София. Средното си образование завършва във Втора немска гимназия. В продължение на една година живее във Виена, където учи Сравнително литературознание. Понастоящем е студент е в ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност Приложна лингвистика с два чужди езика – английски и немски. Автор е на книгите „Орелът и детето” (2011), „Стерео тишина” (2013) и „Колене”(2014). Карамфилов е най-младият поет, включен в американската антология на българската поезия „The sеason of delicate hunger” (Accents Publishing, САЩ ). През 2014 печели наградите „Рашко Сугарев” и „Добромир Тонев”. Романът му „Колене” представя България на фестивала на дебютните романисти в Будапеща през 2015.

   

        За двубоя

   

        За мен наистина ще бъде предизвикателство да се изправя срещу толкова млад поет като Стефан Гончаров. На неговите години ми бе ужасно лесно – ни най-малко не осъзнавах каква огромна отговорност нося към поезията. На 19 нямаш никакви грижи и не мислиш за нищо. Дори когато си се оженил на 18. Завиждам на Стефан за това. Не му завиждам обаче за това, че ще бъде сразен така брутално този четвъртък. Именно тогава ще се завърна пред своята публика. Пред вас. Приготвил съм ви десетминутен сет от най-новите ми неща, които почти никога не сте чували. Не го пропускайте. Благодаря.

   

        Стефан Гончаров

   

        Стефан Гончаров е роден през 1996 г. в София. Завършил е 18 СОУ„Уилям Гладстон“ през 2015 г. Есента на същата година е приет за студент по скандинавистика в Софийския университет. Автор на стихосбирката "Геон" (изд. „АРС”, 2015, ред. Валентин Дишев). Има редица публикации в литературния печат, в издания като: "Литературен вестник", "Литернет", "Литературен клуб", "Кръстопът", "Открита литература", "Public Republic" и др. Участник в инициативата "Нощ на литературата" в град Варна, 2015 г. Негови стихове са публикувани и в турското списание "Edebiyatta U¨ç Nokta" в края на 2015 г. Освен с поезия, Стефан Гончаров се занимава активно и с кинокритика, като текстовете му за кино се публикуват на страниците на "Литературен вестник" и в рамките на сайтовете "Film Society" и "Баница", като в рамките на последния води и редовна рубрика посветена на седмото изкуство. Син на поета и писател Васил Прасков и съпруг на поетесата Стефани Гончарова.

   

        За двубоя

   

        Поезията на Росен Карамфилов ми прилича на тази на баща ми, което допълнително ме амбицира по отношение на предстоящия двубой.

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

  XXVI поетически трубадурски двубой:
  Теодора Тотева срещу Невена Борисова или „Голи стихове” срещу „Бавни портрети”

   

   

       Това са заглавията на издадените досега стихосбирки на младите авторки, участнички в първия за годината поетически двубой. Секундант на Теодора Тотева ще бъде Емилия Найденова, на Невена БорисоваКрис Енчев, а автор и водещ е Петър Чухов. Битката ще се състои в клуб „Благодатният четвъртък” към Столична библиотека (София, пл. „Славейков” № 4) на 28 януари, от 18:30 ч.

   

       Входът е свободен.

   

   

       Двубоят ще протече в обичайните четири тура:

   

       I тур – всяка от двете дами ще се представи в рамките на 10 минути с най-доброто от поезията си.

   

       II тур – всяка ще има по 10 минути, за да дискредитира опонентката си, представяйки на публиката нейни слаби, по своя преценка, творби.

   

       След втория тур публиката ще има възможност да предложи дума или фраза като тема за импровизация. Предложенията, записани на листчета, ще бъдат събрани в шапка, от която водещият ще изтегли едно и това ще бъде темата, по която дамите ще пишат в продължение на 20 минути. През това време ще се проведе

   

       III тур, в който секундантите ще разполагат всеки с по 10 минути, за да защитават своята дама и да нападат съперничката й.

   

       И накрая,

   

       IV тур – по 5 минути на всяка дама за прочитане на написаното току-що стихотворение по темата, зададена от публиката.

   

   

       Публиката ще гласува след всеки тур за предпочетената авторка с предварително раздадените листчета като резултатите ще се изписват на табло, без обаче да се знае кои числа за кого се отнасят. Победилите поет и секундант ще бъдат обявени накрая, след като се съберат резултатите от гласуването.

   

       Повече за двубоите, както и снимки и видео, можете да намерите тук:

   

       http://openlit.wordpress.com/ (Петър Чухов)

   

   

       Ето кратки биографии на участничките и техните думи преди двубоя:

   

       Невена Борисова

   

       Родена през 1987 г. във Велико Търново. Завършва журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”, следва социология и прави магистратура „Литература, кино и визуална култура“ в същия университет. През 2009 г. стихосбирката й „Бавни портрети“ печели Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет" и Националния конкурс „Млади гласове“, Каварна. Носител е на различни отличия за поезия, включително на Фондация „Св. Кл. Охридски“ и Национален младежки конкурс „Веселин Ханчев“. Обича добрите хора и добрата поезия, лошите хора я отвращават. Готви следващата си поетична книга, чието заглавие ще е свързано с времето.

   

       За двубоя:

   

       Като биография (учила журналистика и работила като журналист) и на етап от живота си (22 години), Теодора Тотева донякъде ми напомня за самата мен. Поради това провеждането на този дуел е още по-интересно. На всеки се налага да влиза в дуел със себе си и с някоя част от своя предишен облик, бил той и чисто житейски. Едно от най-големите ми предизвикателства на нейната възраст преди шест години беше едновременно да вървя, но и да гледам и осмислям какво има пред мен и зад мен. Да чета толкова, колкото да живея, да живея толкова, колкото се тревожа за това, което ще ми се случи. Предизвиквам Теодора да надникне отвъд своята същност и възрастова граница и да признае, че и този свят има своите предимства. Да прояви разумността и деликатността да не се дуелира агресивно, а любопитно, и да се забавлява. И да бъде едновременно скромна, но и самоуверена. Тръгвам със симпатия към нея и ще се постарая да се дуелирам с гумена, но закачливо гъделичкаща сабя.

   

   

       Теодора Тотева

   

       Родена през 1992 г. в град Чирпан. Завършва ЕГ „Максим Горки” (с профил руски и английски език) в Стара Загора. В момента следва специалност „Журналистика” в СУ „Свети Климент Охридски”. Работила е в отдел „Култура” на сп. „Черно и Бяло”, в-к „24 часа” и ВТК, съорганизатор и съосновател е на литературен клуб „Благодатният четвъртък” към Столична библиотека. Прави своя дебют като автор с разказ, публикуван в общ сборник от курса по творческо писане, проведен от авторите на „Сиела”. Към края на 2014 г. е публикувана и първата й книга „Голи стихове” (“Сиела”). Създава и работи по собствен проект, наречен "Актьори четат поезия" – кратко видео, в което актьори четат част от дебютната й стихосбирка – сред тях са Мая Новоселска, Стефан Въдобрев, Леонид Йовчев, Константин Лунгов, Марта Вачкова и др.

   

       За двубоя:

   

       поезията е:
        тънката линия в превода на човешките чувства,
       многозначността на бог, който иронично ни се присмива,
       цинизмът в обичането и неговата възвишена същност.
       Поезията е цитат от самите нас,
       невидимото тълкование на любовта и греха,
       досег с неизразимото, отвъд сетивното,
       възприятие за вечност и за тленност в едно битие.
       Подобна многозначност би могла да си позволи само поезията,
       предизвикам Невена, както и себе си, да си позволим да бъдем като поезията...

   

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  Публична лекция на проф. Галин Тиханов

   

        Софийският литературоведски семинар и Културният център на СУ "Св. Климент Охридски" Ви канят на:

   

        Световната литература:
        отговори от Съветска Русия

   

        Публична лекция на проф. Галин Тиханов

   

        11 декември 2015 (петък)

   

        19.00 часа: Нова конферентна зала, Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски"

   

   

  Плакат!

   

   

        Настоящото събитие е продължение на публичните лекции на проф. Тиханов за световната литература и Русия и за месторазположението на световната литература, изнесени в НБУ и Софийския университет. Целта на лекцията е да представи някои от основните перспективи в съветската дискусия за световната литература, да изясни начините, по които тази дискусия е била релевантна за изучаването на руската литература, а също и за дебатите около теорията на литературата в Русия. Лекцията е за всички онези, които искат да започнат или продължават да мислят за тези явления.

   

        Проф. Галин Тиханов е български и британски литературен историк, специалист по сравнително литературознание и историк на идеите. Професор по сравнително литературознание (George Steiner Chair of Comparative Literature) в Колежа Куин Мери, Лондонски университет (от септември 2011). Професор по история на идеите в Манчестърския университет, където е съдиректор на Изследователския институт за постпросвещенски култури (the Research Institute for Cosmopolitan Cultures (RICC) (2007-2011). Професор по сравнително литературознание в Ланкастърския университет, Англия (2003-2007). Старши изследовател по руска и германска история на идеите в Колежа Мъртън, Оксфорд (1997-2000). Доктор по филология (Софийски университет, с тема „Жанр и жанрово съзнание на ранния български модернизъм“, 1996) и по философия (Оксфордски университет, с тема „Бахтин и Лукач: теорията на романа като социална философия“, 1998).

   

        Гостуването на проф. Галин Тиханов е възможно благодарение на Центъра за академични изследвания София (ЦАИ).

   

   

   

  ---

   

   

   

  „Парачовешкото: грация и гравитация” – двудневен форум в чест на проф. Миглена Николчина

   

   

       Катедрата по теория и история на литературата и
       Културният център на СУ "Св. Климент Охридски"
       Ви канят на

   

       ПАРАЧОВЕШКОТО: ГРАЦИЯ И ГРАВИТАЦИЯ
       двудневен форум в чест на проф. Миглена Николчина

   

   

       11 ноември 16:00 ~ 19:00 часа
       12 ноември 17:00 ~ 20:00 часа
       Нова конферентна зала
       Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски"

   

   

   

       Това е движението, което разкрива нарушаването на грацията, неграциозността, появяваща се помежду бога и марионетката. Тази неграциозност е приписана на смутената от съзнанието гравитация. Тя е мястото на раздвоение, отворено между бога и марионетката и заето от човека (и човешкото съзнание) като сцена на изгубената грация. Най-сетне идва движението, което обещава възвръщане на грацията.
       Миглeна Николчина, „Вдлъбнатото огледало. Аспекти на парачовешкото у Клайст и Рилке“, Критика и хуманизъм, извънреден брой/ 2006, 74.

   

   

  Плакат на форума!

   

   

       Не вярваме в суеверието на юбилеите, но шестдесетгодишният юбилей на професор Миглена Николчина е прекрасен повод да се засвидетелства уважението към многостранното й творчество, което създава, споява и поддържа общности, допринася за въвеждането на нови проблематики, нови въпроси и нови перспективи. Като човек на науката, като преподавателка, като авторка на поезия и проза, в продължение на повече от тридесет години Миглена Николчина разпитва и обговаря границите на човешкото, стои в основата на стотици начинания, пресича пределите на дисциплини и полета. Форумът Парачовешкото: грация и гравитация е покана хубавите разговори, които тя винаги е провокирала и вдъхновявала, да продължат.
       Онова, което минава като безпокойство през книгите на Миглена Николчина е разбирането, че няма как да се породи истинско мислене без памет, но също така и тревожното питане: къде са местата и средите, които интензифицират критическата мисъл днес. Това, което може да разчетем както в теоретичните, така и в творческите й практики, е грижа за настоящето, грижа за произвеждане на идното, грижа за презареждане на социалното въображение. И главното: поставянето на човешкото като незавършен проект и дирене на нови гравни и антигравни полета пред него.

   

       С участието на: Албена Стамболова, Александър Кьосев, Амелия Личева, Ангел Ангелов, Боян Манчев, Дарин Тенев, Деян Деянов, Диaна П. Атанасова, Екатерина Йосифoва, Еньо Стоянов, Камелия Спасова, Мария Калинова, Морис Фадел, Надежда Александрова, Надeжда Радулова, Невена Панова, Огнян Ковачев, Цвета Хубенова, Чавдар Парушев и др.

   

   

  Програма на форума:

   

   

   

  Сряда, 11.11.2015 г.

   

  16.00-16.10 Откриване: Александър Кьосев, Амелия Личева

   

  16.10-16.25 Боян Манчев. Новата Пандора. Миглена Николчина и преобразяването на човека

   

  16.25-16.40 Амелия Личева. Поезията на Миглена Николчина: тъга и възвисяване

   

  16.40-16:55 Екатерина Йосифова. Миглена написа: И само оня да ме следва е роден,/ който – в звездите вгледан – се усмихва

   

  16.55-17.15 Дискусия, модератор: Камелия Спасова

   

  17:15-17:30 Почивка

   

  17.30-17.45 Цветана Хубенова. Земята на намерените феи

   

  17.45-18.00 Морис Фадел. Аскетичното у Миглена Николчина

   

  18.00-18.10 Дискусия, модератор: Мария Калинова

   

  18.10-18.25 Еньо Стоянов. Наратив и алгоритъм при видеоигрите

   

  18.25-18.40 Чавдар Парушев. Една литературно-теоретична двойка: Станислав Лем и Миглена Николчина

   

  18.40-18.50 Дискусия, модератор: Дарин Тенев

   

   

   

  Четвъртък, 12.11.2015 г.

   

  17.00-17.15 Надежда Радулова. По ръбовете на себе си

   

  17.15-17.30 Ангел В. Ангелов. Бележки по полетата на книгата на Миглена Николчина Изгубените еднорози на революцията

   

  17.30-17.40 Дискусия, модератор: Дарин Тенев

   

  17.40-17.55 Надежда Александрова. Българските авторки на любовни писма през Възраждането

   

  17.55-18.10 Диана П. Атанасова. Годеница и невеста: женското мъченичество като трансформация на социални роли

   

  18.10-18.25 Невена Панова. Поезията и поетът в творчеството на някои старогръцки поети

   

  18.25-18.40 Дискусия, модератор: Камелия Спасова

   

  18.40-19.00 Почивка

   

  19.00-19.15 Албена Стамболова. Утопии v/s Фрактали

   

  19.15-19.30 Деян Деянов. Как е възможно нехегелово снемане?

   

  19.30-19.45 Огнян Ковачев. Лъжец или светец? Повествователна ирония в Декамерон

   

  19:45-20.00 Дискусия, модератор: Дарин Тенев и Камелия Спасова

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

   

  „Сбогуване с нарцисизма” – нова книга с поезия от Петър Чухов

   

   

  Петър Чухов. Снимка: Анна Лазарова!

   

       Снимка: Анна Лазарова

   

   

       След като през декември миналата година издаде сборника с проза „Камуфлаж”, в края на тази Петър Чухов се завръща в добре познатата му територия на поетическото с поредната си стихосбирка, издадена отново от ИК „Жанет 45". Книгата е разделена на две части – „Любовна херостратегия” и „Ябълка в огледалото” – и съдържа стихотворения, писани през последните години, някои от които са печелили национални награди за поезия като „В полите на Витоша”, „Магията Любов”, „Славейкова награда” и др. Редактор е известната поетеса Екатерина Йосифова, а чудесното оформление и този път е на Капка Кънева.

   

       Представянията на книгата започват броени дни след излизането й – на 27 октомври в Благоевград, на 4 ноември в Ямбол, на 6 ноември в Стара Загора, а софийската премиера е определена за 9 декември, по времето на Коледния панаир на книгата в новия литературен клуб „Перото” в Националния дворец на културата.

   

   

  Корица на книгата!

   

   

       „Сбогуване с нарцисизма” е тринадесетата книга на Чухов, който досега има издадени още девет стихосбирки, две томчета с проза и книга за деца. Освен това пише музика и текстове и свири в етно рок групата „Гологан”, Par Avion Band и групата за поезия и алтернативен рок “ЛаТекст”, с която представя стиховете си.

   

       „Стихотворенията на Чухов? Те са като бадеми. Изящните им черупки проблясват меко, примамват те в книгата, гладки, ясни и непроницаеми. Но когато схрускаш със зъб повърхността на текста, вкусваш ядката на горчивината. Преглъщаш онези отрови на общуването, от които само чувствителен майстор като Чухов няма да се уплаши да сподели с теб, за да те излекува.”

   

       Марин Бодаков

   

   

       „В кратките мигове на осенение, когато този неумолим хирург – времето – прави разрез в сърцето, любовта, душата и мислите, поетът стои с игла и конец от думи и само той успява да надзърне какво има в дъното на разреза, преди да се опита да го зашие, за да ни го подари като стих. Ако ви се прииска някой ден да се сбогувате с нарцисизма и да се върнете в хармонията, прочетете поетичните видения в новата книга на Петър Чухов. Може и да се разпознаете в някое от тях и да намерите рецептата!”

   

       Аксиния Михайлова

   

   

       Информация за книгата и представянията й в различни градове, както и други събития около нея, можете да намерите тук:

   

       https://www.facebook.com/afarewelltonarcissism

   

   

   

   

  ---

   

   

  100 години от „Метаморфозата“ на Франц Кафка

   

       Софийският литературоведски семинар

   

   

       представя своята перспектива към

   

       100 години от „Метаморфозата“ на Франц Кафка

   

       21.10.2015, 17.00 - 20.30 часа
       Първа заседателна зала, СУ "Св. Климент Охридски"

   

       „Метаморфозата“ на Франц Кафка излиза за първи път в октомврийския брой на списание „Белите листове“ (“Die Weißen Blätter”) през 1915 г., което е повод в световен мащаб този месец да бъде отбелязвана 100 годишнината от появата на обезпокоително-странната история на Грегор Замза. Това са същевременно сто години на теоретични, философски и критически подхващания на „Метаморфозата“, към която се обръщат редица видни философи и литературоведи на XX и ХХI в.: Юлия Кръстева, Цветан Стоянов, Цветан Тодоров, Мераб Мамардашвили, Катрин Малабу, Камю, Сартр, Хайдегер, Батай, Бланшо, Борхес, Адорно, Бенямин, Фуко, Дельоз и Гатари, Дерида, Агамбен, Зупанчич, Долар, Жижек, Бътлър и др. Парадигматични интерепретации на творчеството на Кафка с особена сила очертават интерпретативни нагласи през 60-те и 70-те. Дори може да говорим, че те представляват червена нишка в теоретични дискурс за статута на разказa, както и за самото литературно пространство.

   

       Софийският литературоведски семинар – и по-конкретно Радосвет Коларов, Дарин Тенев, Миглена Николчина, Камелия Спасова, Еньо Стоянов и Боян Манчев – в продължение на изминалата една година се заеха с бавно четене на „Метаморфозата“ на Кафка. През призмата на тази история те ще се опитат да предложат собствената си перспектива към разрояващите се тенденции в съвременните философски и литературоведски дебати. Кръглата маса е интердисциплинарно отворена не само към полетата на литература и философия, където се полага творчеството на Кафка, но и към други сфери на мисленето. Централно за форума ще бъде понятието метаморфоза и възможностите то да се мисли като конструктивно за фикцията и фикционалните светове. По общият залог на подобна обсъждане е питането за статута на теорията днес.

   

   

   

  Плакат!

   

   

   

       В програмата:

   

       17 ч.

   

       Радосвет Коларов - „Метаморфозата“ на Франц Кафка: Преображения на отчуждението
       Дарин Тенев - Моделиране, метаморфоза: формалните указания на Кафка
       Миглена Николчина - Метаморфоза и изваждане: от Кафка до Лем с Дельоз и Мамардашвили

   

       18 – 18:30 ч. Дискусия

   

   

       19 ч.

   

        Камелия Спасова | Мария КалиновaНегативен анагнорисис. Серия от отрицания при Кафка
       Еньо Стоянов - Обратът: хиазмичните трансформации на Грегор Замза
       Боян Манчев - Отвъд творбата: „Метаморфозата“

   

       20 – 20:30 ч. Дискусия

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Национална академична библиотечно-информационна система

   

   

       Дейността на Фондация НАБИС (www.nalis.bg) е организирана около мащабен проект, подкрепен от фондация "Америка за България" и стартира през 2009 г.

   

       Главната цел на проекта НАБИС (Национална академична библиотечно-информационна система) е създаването на единен онлайн каталог на академичните библиотеки в България - http://primo3.nalis.bg:1701/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&reset=true&set_language=bg&dstmp=1362666084241&vid=NALIS_VIEW&fromLogin=true , който да дава възможност за:

   

       - интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на тези библиотеки;

   

       - онлайн достъп до библиографската информация за техните книжни и електронни ресурси и до предоставяните от тях услуги през общ онлайн портал.

   

   

       До този момент подобно търсене в българското интернет пространство не се предоставя. Издирването и ползването на библиографски източници, нужни на учени, преподаватели, студенти и специалисти във всекидневната им работа е трудно и отнема много време, защото се извършва предимно механично. Тази ситуация е недопустима в условия,  при които фундаментални технологични постижения непрестанно навлизат в изследователската работа и обучението, когато нараства потребността от качествени информационни услуги, при все по-силната конкуренция между различните научни и образователни институции и нарастващата нужда от редуциране на разходите им.

   

       Накратко, ценното в онлайн каталога на НАБИС е, че предоставя онлайн достъп на всеки интернет потребител до каталозите на най-големите библиотеки в България. Само с няколко клика, всеки може:

   

       - да намери книгата, която му е нужна,

   

       - да разбере в коя библиотека се намира книжното тяло,

   

       - да поръча тази книга независимо, че тя може да се намира в друг град

   

       - да получи достъп до световна база данни с пълното съдържание на списания в различни тематични области

   

       - да прегледа дигиталните колекции на библиотеките на Софийския университет, НБУ и БАН, в които да открие безценни старопечатни издания, архивни документи и ръкописи

   

   

       НАБИС е включена и в проекта на ЕС - Europeana Photography (http://www.europeana-photography.eu/), чиято цел е да интегрира в Европейската дигитална библиотека ункални и качествени дигитални изображения от първите сто години на фотографията (1839–1939). Проектът и едноименният консорциум обединяват престижни европейски архиви, библиотеки и музеи и предоставят достъп до внимателно подбрани колекции от ценни, интересни и красиви снимки от изключително динамично време, наситено с разнообразни художествени, социални и политически събития. Фондация НАБИС участва в проекта с 15 000 изображения, предоставени от български архиви, библиотеки, музеи и частни колекции.

   

       Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) е учредена от Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) и Американския университет в Бългрия (АУБ), като активни участници са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (СУБ) и Библиотека „Паница” на АУБ (БАУБ). През следващия етап мрежата ще бъде отворена към всички желаещи да се присъединят академични, университетски и технологично готови за това обществени библиотеки.

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

   

   

   

  Книгата на Цвета Делчева „Краят на лятото, вечността“ излезе в превод на немски език

   

   

       Книгата на Цвета Делчева "Краят на лятото, вечността", която в България има две издания: книжно с марката на Издателство "Стигмати" - през 2006 г. и електронно - в "Литературен клуб" - през 2007 г., наскоро излезе в превод на немски от Габи Тийман - издателството е "Гарамонд", Виена.

   

   

   

       За повече информация последвайте следния линк:

   

       http://www.guthmann-peterson.de/verlag-edition-garamond/verzeichnis-buch-edition-garamond/delcheva-tzveta-sommer.html

   

       Книгата на български език можете да прочетете тук:

   

       http://www.litclub.bg/library/nbpr/delcheva/krayat/index.html

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

  Иван Димитров, „Силата на думите“, Изд. „Жанет-45“

   

   

  Корица на книгата

   

  Първо посещение в дома й

   

   

          Портиерът се усмихва на момичето и ни отваря вратата към вътрешното дворче между двата блока. Минаваме покрай пясъчник, в който са разхвърляни пластмасови лопатки, гребълца, колички, лодки, кукли.
          - Децата постоянно си забравят играчките тук – казва тя, докато отключва вратата на входа.
          Под пощенските кутии е подпряно червено колело. Има и няколко саксии с цветя. Японска роза, малко палмово дръвче, бамбук и неизменният фикус.
          Вече се качваме по стълбите, когато момичето спира за момент. Хваща главата ми в ръце и ме целува дълго, а после ме пита:
          - Добре ли си? Изглеждаш малко стреснат. Странно ли ти е?
          - Не – отговарям. – Бил съм тук насън.

   

   

   

   

   

   

   

       Иван Димитров, „Силата на думите“, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2017

   

   

   

       Прочетете още два от разказите в книгата, публикувани в „Литературен клуб“!

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  Петър Чухов, „Камуфлаж“, Изд. „Жанет-45“

   

   

  Корица на книгата

   

        „Камуфлаж” е дванадесетата книга на Петър Чухов, който има издадени още едно томче с проза, девет стихосбирки и книга за деца. Освен това пише музика и текстове и свири в етнорок групата „Гологан”, Par Avion Band и групата за поезия и алтернативен рок “ЛаТекст”, с която представя стиховете си.

   

       „Деликатна, фина, нежна, ранима проза. Петър Чухов не се бои да представя героите си малко слаби, малко смешни, понякога беззащитни. Защото знае: не е слабост да си слаб, слабост е да се правиш винаги на силен. Е, той не се прави, героите му не се правят, а се движат през света такива, каквито са – накърними, накърнени, но и остроумно изобретателни. Книга, пълна с блестящи хрумки и с уязвима топлота – един „камуфлаж“, от какъвто се нуждае всяко живеене. И твоето също, драги читателю, затова – прочети тези разкази, няма да съжаляваш!”

                                          Митко Новков

   

   

                 ”Поетът Петър Чухов е написал блестяща книга с проза. Включените в „Камуфлаж“ разкази и кратък роман са образци за творческо отношение към словото. В книгата има и поезия, и музика, и истинска стоманена белетристика със сюжет и истории. В това няма нищо чудно – защото самият Чухов освен поет е и музикант, и разказвач. В „Камуфлаж“ всичките валенции на словото са отворени. В „Камуфлаж“ всяко изречение звучи като хайку. В „Камуфлаж“ виждаме как въглеродът на думите се превръща в диаманти. Книга за истински ценители.”

   

                                          Деян Енев

   

   

        ”От пронизващата острота на детския спомен до трогателната крехкост на снежните човеци в суровия казармен свят, прозата на Петър Чухов е богата на внушения и намеци, на тихи кризи и уж преглътнати болки. Разбира се, тук са и чудните хрумвания, и остроумните закачки, които така ярко нашарват неговата поезия. Но, парадоксално наглед, прозата му сякаш е по-лична, по-вглъбена, и зад ирониите й дебнат рововете на оголена, дълбока чувствителност.”

   

                                          Ангел Игов

   

   

       Информация за сборника и представянията му в различни градове, както и други събития около него, можете да намерите тук: https://www.facebook.com/tchouhovcamouflage

   

   

   

   

       Петър Чухов, „Камуфлаж“, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2014

   

   

       От 15-ти декември 2014 г. по книжарниците!

   

   

       Прочетете един от разказите в книгата, публикуван преди излизането й в „Литературен клуб“!

   

   

   

   

   

  ---

   

   

  Антонио Табуки, „Изгубената глава на Дамашсену Монтейру“, Изд. „Алтера / Делта Ентъртейнмънт“

   

   

  Корица на книгата.

   

       През 90-те години на ХХ век в Порту, "северната столица" на Португалия, е извършено грозно убийство. Млад репортер от лисабонски таблоид пристига да отрази разследването, както и сам да се разрови в историята. Постепенно неприязънта му към непознатия град и неохотата да се ровичка из чуждите мръсни ризи претърпяват коренна промяна. за това му помагат осъзнаването че "отделният човек е абсолютно необходим на всички останали и всички са абсолютно необходими на отделния...", както и срещите с портуанци: стария циганин Маноло, хазяйката с "интересно" минало дона Роза, адвоката на онеправданите с непроизносимо име... Животът като пасианс; законът като двуостро оръжие; Лукач срещу Лотман, Лапалис срещу Дон Кихот; Де Куинси, Ханс Келзен, Жан Амери... - "Изгубената глава на Дамашсену Монтейру" е богат на теми и препратки роман, в който са оголени някои от порочните механизми на държавите, свикнали да създават и потулват проблемите, вместо да ги решават.

   

   

   

   

       Антонио Табуки, „Изгубената глава на Дамашсену Монтейру“, пр. Нева Мичева, Изд. „Алтера / Делта Ентъртейнмънт“, С., 2013

   

   

       От септември 2014 г. по книжарниците!

   

   

       Прочетете откъс от романа, публикуван в „Литературен клуб“!

   

   

   

   

   

  ---

   

   

  Труман Капоти, „Закуска в „Тифани“, Изд. „Колибри“

   

   

  Корица на книгата. Снимка: Colibri.bg

   

        „Тифани“ е изключително изискан, скъп и прочут бижутериен магазин в Ню Йорк, разположен на Пето Авеню № 727, който се превръща в истинска легенда, и то в световен мащаб, след романа на Труман Капоти „Закуска в „Тифани“ (публикуван през 1958 г.). Романът се превръща в знаковото произведение на големия писател и го прави жив класик. Критиците твърдят, че дори да не беше написал нищо друго, Капоти би се наредил сред най-големите имена в световната литература само със своята „Закуска в „Тифани“. Романът получава такава известност, че сега бижутерийният магазин се рекламира чрез него и чрез едноименния филм по сценарий на Капоти. Изпълнението на Одри Хепбърн в „Закуска в „Тифани“ се смята за най-доброто в цялата й кариера. Филмът пожънва невероятен успех, отнася голям брой номинации и „Оскари“ и се превръща в една от класиките на века.

   

        Главната героиня Холи Гоулайтли (името означава „стъпваща леко“) обича да ходи в Тифани, защото там всичко е тъй красиво. Холи, ефирна като името си, преминава през живота с лекотата на безименната котка, намерена от нея, но въпреки всички усилия да живее само в днешния ден тя носи неизбежния отпечатък на своето минало като всички хора на този свят.

   

   

   

   

       Труман Капоти, „Закуска в „Тифани“, пр. Нели Доспевска, Изд. „Колибри“, С., 2013

   

   

       От 17-ти юни 2013 г. по книжарниците или с отстъпка на www.colibri.bg !

   

   

       Прочетете откъс от романа, публикуван в „Литературен клуб“!

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

  Милорад Павич, „Вратите на съня“, Изд. „Колибри“

   

   

  Корица на книгата. Снимка: Colibri.bg

   

       Не трябва да правим от истината литература, а от литературата – истина“. Тези думи на Милорад Павич, послужили като мото на настоящия сборник с разкази, дават най-точна представа за мощната енергия на неговото въображение, способно да преоткрива и прекроява цели светове. Редица от включените разкази са емблематични за автора, други представляват синтез на идеи, разгърнати в сложната структура на неговите романи, трети дават нов поглед към вече познати образи, топоси и теми, защото Павич не търпи ограничения в постмодернистичната свобода, с която борави с литературния, историческия и житейския материал. В неговите текстове се преплитат сънища, натрапчиви мисли, истории, легенди и цитати, за да създадат един неповторим свят, където границите между въображение и реалност, насладата от четенето и насладата от живеенето непрекъснато се губят, така че подбраните тук разкази предоставят на многобройните му почитатели и ценители своеобразна карта на търсенията, любимите места, сенчестите мисли и светли открития на един от най-известните сръбски писатели на ХХ век.

   

       Милорад Павич е сръбски поет, писател и драматург, доктор по литература от Загребския университет, специалист по сръбска литература от 17-19 век и преподавател. Освен другото е преводач на Байрон и Пушкин, член на Сръбската академия за наука и изкуство и на Европейското дружество за култура, не е партиен и е номиниран нееднократно за Нобеловата награда за литература. През февруари 2006-а, Павич беше удостоен и със званието доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Негова съпруга е писателката и литературна критичка Ясмина Михайлович, с която живеят в родния му Белград. Работите на Павич са преведени на над 80 езика по цял свят, като най-прочутата и най-коментирана творба и досега остава първият му роман „Хазарски речник“ (1984). Милорад Павич почина от инфаркт на 30 ноември 2009 г. в Белград на 80-годишна възраст.

   

   

   

   

   

       Милорад Павич, „Вратите на съня“, пр. Русанка Ляпова, Изд. „Колибри“, С., 2012

   

   

       От 2-ри юли 2012 г. по книжарниците или с отстъпка на www.colibri.bg !

   

   

       Прочетете един от разказите от „Вратите на съня“, публикуван в „Литературен клуб“!

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  Бохумил Храбал, „Обслужвал съм английския крал“, Изд. „Колибри“

   

   

  Корица на книгата. Снимка: Colibri.bg

   

       Чешкият писател Бохумил Храбал (1914–1997) не само се нарежда до Хашек и Чапек като едно от най-талантливите пера на родината си, но и сред литературните величия на ХХ век. Романът „Обслужвал съм английския крал“ (написан през 1971 г., но публикуван едва през 1989 г.) е може би най-значимата му творба. Книгата е забранена в Чехословакия и мнозина отиват в затвора заради опитите си да я разпространяват нелегално във вид на машинописен текст. Изцяло в традицията на чешкия хумор, „Обслужвал съм английския крал“ разкрива морала и прищeвките на комунистическото общество чрез кариерата на един сервитьор.

   

       Романът проследява съдбата на един младеж от 20-те до 50-те години на миналия век, невероятните превратности, които му поднася животът, възходите, паденията и примиренията му, изборите и съмненията му, като ги вплита в бравурна калейдоскопична картина на европейската история от смутната първа половина на века. Изискана наслада за ценителите на качествената европейска проза е неподражаемият език на Храбал, близък до спонтанната говорима реч, както и уникалният му свят, където се редуват драстично и поетично, фантастично и натуралистично, ангелски нежно и животински свирепо; свят, в който „невероятното става реалност“.

   

   

   

   

   

       Бохумил Храбал, „Обслужвал съм английския крал“, пр. Васил Самоковлиев, Изд. „Колибри“, С., 2012

   

   

       От 11-ти юни по книжарниците или с отстъпка на www.colibri.bg !

   

   

       Прочетете откъс от „Обслужвал съм английския крал“, публикуван в „Литературен клуб“!

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

   

  Марио Варгас Льоса, „Кой уби Паломино Молеро?“, Изд. „Колибри“

   

   

  Корица на книгата. Снимка: Colibri.bg

   

       Льоса е автор на няколко романа с криминална интрига, сред които и „Кой уби Паломино Молеро?“. Издържан в най-добрите традиции на детективския жанр, романът започва с брутално убийство, загадъчно потулено от военната бюрокрация, което ни връща в Перу от 50-те години на XX век. Жертвата е Паломино Молеро, новобранец от военновъздушната база в Талара, намерен обесен със следи от жестоки мъчения. Решени да разкрият престъплението, лейтенант Силва и неговият помощник Литума пренареждат пъзела на невъзможната любов между бедния метис и богато бяло момиче, дъщеря на полковник от военната каста в свят, в който властта и корупцията успяват да превърнат истината в множество различни истини. Неочакваните поврати в повествованието, комичните ситуации и разказваческото майсторство на големия перуански писател създават напрежението, присъщо на всеки трилър, а краят му потвърждава печалната истина, че колкото и да се старае, честният индивид е безсилен срещу мощните структури на корумпираната власт. Варгас Льоса използва структурата на криминалното повествование, за да изследва тъмната страна на човешката природа, корупцията и класовите предразсъдъци в перуанското общество от средата на миналия век.

   

   

   

   

   

       Марио Варгас Льоса, „Кой уби Паломино Молеро?“, пр. Емилия Юлзари, Изд. „Колибри“, С., 2012

   

   

       От 18-ти юни по книжарниците или с отстъпка на www.colibri.bg !

   

   

       Прочетете откъс от „Кой уби Паломино Молеро?“, публикуван в „Литературен клуб“!

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

  Ивлин Уо, „Упадък и падение“, Изд. „Колибри“

   

   

  Корица на книгата. Снимка: Colibri.bg

   

       След скандална пиянска вечер Пол Нитопенс е принуден да напусне Оксфорд и да си търси късмета по белия свят. Съдбата го отвежда в елитно частно мъжко училище, тъй като за голямо негово учудване той се оказва с нужната квалификация за преподавател, после в аристократично провинциално имение, където тъне в разкош, а по някое време попада дори в каторга. По пътя си среща всякакви странни и невъзможни личности – пъстра палитра от мошеници, глупаци, неудачници и загубеняци. Фарсът се разгръща неудържимо и никой не е в безопасност, най-малко самият Пол. Черният хумор на тази история за английското общество през двайсетте години на миналия век е също толкова свеж и забавен днес, както и в деня, когато книгата е била написана.
       Смешният свят, в който ни потапя Уо, се отличава с такъв бликащ от енергия мразовит хаос, че ние излизаме от него, изпълнени едновременно с бяс и ненадминато удоволствие.
       Малкълм Брадбъри

   

       Най-големият сатирик на нашето време.
       Гор Видал

   

       Уо е толкова добър, колкото изобщо може да бъде един писател, без да бъде непоследователен.
       Джордж Оруел

   

   

   

   

   

       Ивлин Уо, „Упадък и падение“, пр. Зорница Христова, Изд. „Колибри“, С., 2012

   

   

       От 09-ти април по книжарниците или с отстъпка на www.colibri.bg !

   

   

       Прочетете откъс от „Упадък и падение“, публикуван в „Литературен клуб“!

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

   

   

  Милан Кундера, „Животът е другаде“, Изд. „Колибри“

   

   

  Корица на книгата. Снимка: Colibri.bg

   

       Животът е другаде, са написали студентите върху стената на Сорбоната. Да, той добре знае това – нали затова е напуснал Лондон и пътува за Ирландия, където народът се е вдигнал на бунт. Казва се Пърси Биш Шели, на двайсет години е и носи със себе си стотици пропагандни брошури и прокламации като пропуск, с който ще го допуснат в истинския живот.
       Защото истинският живот е другаде. Студентите изтръгват павета от пътната настилка, преобръщат коли, издигат барикади; тяхното встъпване в света е красиво и шумно, озарено от пламъци и отпразнувано със залпове на сълзотворни бомби. Колко по-тежка е била ориста на Рембо, който е сънувал барикадите на Парижката комуна, а никога не ги е видял от родния Шарлевил. Затова пък през 1968 година хиляди Рембовци издигат своите барикади и изправени зад тях, отказват всякакъв компромис с дотогавашните господари на света. Еманципацията на човека ще бъде пълна, или няма да бъде.
       Да, само че на километър оттам, на другия бряг на Сена, дотогавашните господари на света продължават да си живеят живота и възприемат врявата, дочуваща се откъм Латинския квартал, като нещо много далечно. Мечтата е реалност, са написали студентите на стената, но, изглежда, вярно е по-скоро обратното – в тази реалност (барикадите, отсечените дървета, червените знамена) има нещо нереално, тя сякаш съществува в нечии мечти.
       „Животът е другаде“ излиза на чешки в Канада през 1969 г. и на френски във Франция през 1973 г., когато получава наградата „Медиси“ за чуждестранен роман!

   

   

   

   

   

       Милан Кундера, „Животът е другаде“, пр. Анжелина Пенчева, Изд. „Колибри“, С., 2012

   

   

       От 13-ти февруари по книжарниците или с отстъпка на www.colibri.bg !

   

   

       Прочетете откъс от романа!

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

   

   

  Итало Калвино, „Американски лекции“, Изд. „Колибри“

   

   

  Корица на книгата. Снимка: Colibri.bg

   

       През юни 1984 г. Итало Калвино е официално поканен от Харвардския университет за лекционната поредица „Чарлс Елиът Нортън“. Става въпрос за цикъл от шест лекции, които се изнасят в рамките на една академична година (за Калвино това трябва да бъде 1985–1986) в Харвард. Традицията на Нортъновите лекции започва от 1926 г. и преди Калвино за тях са канени творци от ранга на Т. С. Елиът, Игор Стравински, Хорхе Луис Борхес, Нортръп Фрай, Октавио Пас.
       За първи път се предлага участие на италиански писател и идеята е той да представи заниманията си по възможно най-концентрирания и красноречив начин пред студентите.
       Калвино се заема да пише „шест предложения за следващото хилядолетие“: „някои достойнства, качества или характерни черти на литературата, които са ми особено скъпи, в перспективата на новото хилядолетие“.
       Умира от инсулт през септемри 1985 г., точно преди гостуването си в Харвард и преди да е написал шестата лекция, „Съдържателност“. Италианското заглавие е поставено от жена му, Естер Калвино, а петте готови лекции – „Лекота“, „Бързина“, „Точност“, „Нагледност“ и „Множественост“, – събрани в това томче, са издадени посмъртно през 1988-а и представляват една от най-талантливите, прочувствени и аргументирани защити на художествената литература.

   

   

   

       Итало Калвино, „Американски лекции“, пр. Нева Мичева, Изд. „Колибри“, С., 2012

   

   

       От 6-ти февруари по книжарниците или с отстъпка на www.colibri.bg !

   

   

       Прочетете първата лекция!

   

   

   

   

  ---

   

   

   

  Джон Стайнбек, „Америка и американците“, Изд. „Колибри“

   

   

  Корица на книгата. Снимка: Colibri.bg

   

       Читателите в голямата си част вече са забравили, а може и никога да не са знаели, че бележитият писател е работил като журналист цели 30 години. Сборникът „Америка и американците“ дава пълна картина на небелетристичната дейност на Стайнбек и е всъщност последното произведение, което е публикувал през живота си. Издателите мъдро са организирали книгата тематично, а не хронологично, и по този начин позволяват на читателя да сподели размислите на големия писател, да се запознае с политическите му прозрения, да срещне някои от приятелите му и да вникне във вижданията му за Америка през XX век.

   

   

   

   

   

   

   

   

       Джон Стайнбек, „Америка и американците“, пр. Венцеслав Венков, Изд. „Колибри“, С., 2011

   

   

       От 12-ти декември по книжарниците или с отстъпка на www.colibri.bg !

   

   

   

   

   

  ---

   

  ---

   

   

   

   

   

  Втората научна конференция „Формиране на готовност за оцеляване на ученици в социална среда чрез специализирана подготовка по Кунг Фу”

   

  Отзив от премиерата на стихосбирката на Цвета Софрониева „Завръщането на белия бик“

   

  Снимки от инсталацията в защита на кирилицата

   

  Чай, еротика, тела според Дзен

   

  Българската литературна класика в киното

   

  Поетичен дебют на Димитър Кабаков

   

  Сказка на Мила Минева "Образи на желанието отвъд желязната завеса"

   

  Отваряне на ципове в Хамбара

   

  Д-р Петър Константинов получи литературната награда „Димитър Димов“

   

  Писатели от Балканите се събраха в София

   

  Верблюди в Бразилия

   

  „Мобилни студия“, 21-28 май 2006 г.

   

   

   

   

   

  Конкурси:

   

   

  Български роман на годината „13 века България“ - 2018 г.

   

   

   

     На 11 май 2018 г. Национален дарителски фонд „13 века България“ ще връчи за седми пореден път Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“. Участие в конкурса могат да вземат български романи, издадени през 2017 г. Романите ще бъдат предоставени на жури, определящо шест номинации, от които ще се излъчи и лауреатът на наградата – почетна грамота и парично покритие от 11 000 лв.

   

     През 2018 г. журито е в състав Владимир Зарев - председател, проф. дфн Амелия Личева, доц. д-р Борис Минков, Марин Бодаков и доц. дфн Пламен Дойнов.

   

   

     Досега удостоени с отличието Роман на годината са произведенията „Лятото на неудачниците“ от Галин Никифоров, „Физика на тъгата“ от Георги Господинов, „Апарат“ от Васил Георгиев, „При входа на морето“ от Емилия Дворянова, „Една и съща река“ от Здравка Евтимова, „Последната територия“ от Момчил Николов.

   

   

     Книгите следва да бъдат предоставени в срок до 31 януари 2018 г. от издателя или от автора в 6 екземпляра, на адрес:

   

     София 1421
     кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ № 1
     НДФ „13 века България“
     За конкурса:
     Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България“.

   

   

     При допълнителни въпроси:
     02 963 49 81; 02 963 48 07; 0884 088 860; 0889 648 927

   

   

   

   

  --

   

   

   

   

   

   

  Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ - Стара Загора`2016 г.

   

   

     Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.

   

     Конкурсът „Веселин Ханчев“ се организира и провежда от Община Стара Загора, Библиотека „Родина“ и Къща музей „Гео Милев“. Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса (04 ноември 2016 г. - родени след 06 ноември 1991 г.), които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в три еднообрази екземпляра. Конкурсните произведения се журират от отвърдени национални литературни творци и критици и от млади хора, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на приза Златното яйце; втора и трета награди са парични премии. Присъждат се и поощрения. Отчитането на резултатите на XXXIII Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 04 ноември 2016 г.(петък).
     Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, по електронна поща или факс, придружени с точно посочени име, адрес, телефон и дата на раждане на участника, не по-късно от 09.10.2016 г. включително, на посочените адреси:

   

   

     Библиотека „Родина“, бул. „Руски“ № 17
     6000 гр. Стара Загора
     e-mail: lib@rodina-bg.org
     www.rodina-bg.org
     тел. /факс: 042/603-950; тел. 623-855,

   

     Телефони за връзка, информация и заянки за хотел:

   

     0884477915 - Красимира Лекова; 0886463731 - Слава Драганова;

   

     042 630 113, 042 603 50 - Библиотека "Родина"

   

     042 614 863, 042 614 862 - Отдел "Култура", Община Стара Загора.

   

     Пътните и нощувките са за сметка на участниците. Организаторите осигуряват нощувки на преференциални цени при предварителна заявка до 01 ноември 2016 г.

   

   

   

  --

   

   

   

   

   

   

   

  Автори на „Литературен клуб“ в списание „Българи“ - Прага

   

     Пета книжка за 2009 г. на списанието на българите в Чехия „Българи“ (Balgari.eu) излиза с литературно приложение за съвременна българска литература. Включени са произведения на Алек Попов, Георги Господинов, Васил Георгиев, Емилиян Николов, Милена Фучеджиева, Емилия Дворянова, Димитър Кенаров, Пламен Антов и Йордан Ефтимов.

   

     Редакцията на „Литературен клуб“ благодари на Димана Иванова, по чиято инициатива излиза приложението.

   

   

   

  ---

   

   

   

  Автори на „Литературен клуб“ в хърватското списание „Поезия“

   

     Последният брой на хърватското списание „Поезия“ излиза с блок с млада българска поезия, в който са представени стихотворения от: Мира Душкова, Надежда Радулова, Марица Колчева, Яница Радева, Красимира Джисова, Стефан Иванов, Николай Атанасов, Димитър Кенаров, Емил Христов. Броят беше представен на 22.10.2009 г. в адитория 160Б в Софийския университет от доц. д-р Ина Христова и от преводачката Ксения Маркович. Свои текстове четоха и трима поети от Хърватска, пристигнали в България специално за това представяне - Иван Херцег, Ервин Яхич и Санин Сорел.

   

   

   

  ---

   

   

   

  Красимира Джисова, Мария Липискова и Иво Рафаилов в румънското списание Literra

   

  Румънското списание Literra в брой 5 от 15 май 2006 г. публикува преводи на румънски на българските поети Красимира Джисова, Мария Липискова и Иво Рафаилов. Преведените произведения са публикувани за първи път в "Литературен клуб". Стихове на Красимира Джисова се преведени и на френски език и публикувани в agonia.net. Преводът е дело на преводачката Лучия Сотирова.

   

   

   

   

   

   

  Конференции и семинари:

   

   

   

  „Филологическият проект – кризи и перспективи” СУ, 24-25.04.2015 г.

   

  „Картографии на властта и любовта” - научна конференция, посветена на творчеството на Марио Варгас Льоса, СУ, 16.05.2013 г.

   

  „Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов”, СУ, 28-30.11.2012 г.

   

  „Феноменът Америка в българската литература - от романа до гротеската и по-нататък”, БАН, 30.11.2012 г., 04.12.2012 г.

   

  „Перспективи пред социалната теория и критика”, СУ „Св. Климент Охридски“, 18.06.2010 г.

   

  „Съдбата на Едип - българските маршрути”, ПУ „Паисий Хилендарски“, 18.05.2010 г.

   

  „Библия и Класическа древност”, СУ, 29.02.2008 г.

   

  „200 години Феноменология на духа”, СУ, 14-15.12.2006 г.

   

  „Съвременната логика и нейните приложения”, ИФИ, 12-13.12.2006 г.

   

  „Ибсен във времето”, СУ, 06-08.11.2006 г.

   

  „Метафизиката на Левинас: Правото на Другия”, СУ, 27-28.10.2006 г.

   

  Трета младежка конференция „Изкуство и контекст“, Гьоте институт, 14-15.10.2006 г.

   

  „Религия и политика. Безпокойствата на модерността”,
  международна конференция около Чарлз Тейлър, Гранд хотел „София“, 03-04.12.2005 г.

   

  „Превод и културен трансфер”, СУ, 21-22.10.2005 г.

   

  400 години от първото издание на „Дон Кихот“:
  Панорама на съвременната испаноезична литература, 26-27. 05 2005 г.

   

  Трети изкуствоведски четения, Евро-български културен център, 13-15.05.2005 г.

   

  „Книга и общество”, кръгла маса, НБКМ, 26.04.2005 г.

   

  „100 години от рождението на Пабло Неруда”, чествания, СУ, 26-28.10.2004 г.

   

  „100 години от рождението на Атанас Далчев”, СУ, НБУ - 10.06.2004 г.

   

  „Политики на различието, езици на близостта”, Факултет по славянски филологии на СУ - 01.06 - 02.06.2004 г.

   

  „Изкуство и контекст”, БАН, Институт по изкуствознание - 21.02 - 22.02.2004 г.

   

  „Как с думи се правят светове”, Факултет по славянски филологии на СУ - 27.05 - 28.05.2003 г.

   

  Семинар „Ъгъл” - хуманитарен семинар

   

  „Мислители от периферията” - 21.06.2002 г.

   

  „Езикът и литературата в епохата на глобализацията” - 21.05 - 22.05.2002 г.

   

  „Между ангели и демони” - международна научна конференция в Лесидрен, 30.08 - 01.09.2001 г.

   

   

   

   

  Резултати от конкурси

   

   

   

   

   

  ---

   

   

   

   

Очакваме вашите новини на адрес literaturen.club@gmail.com . Публикуват се само получени по e-mail информации!

 

Редактор на News.Litclub.bg: Емилиян Николов

Автор на всички неподписани материали в този раздел: Емилиян Николов

News.LitClub.bg e част от електронното издание „Литературен клуб“: ISSN 1313-4124.
При ползване на материали молим да посочвате източника - litclub.bg или litclub.com!

 

 

г1998-2018 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]